Op woensdagavond 9 november was in No Limit een bewonersbijeenkomst over de Aanpak Volkshuisvesting. Dat is een plan waarin komt te staan hoe zoveel mogelijk mensen betaalbaar en prettig kunnen wonen in Amsterdam. De avond werd goed bezocht. Na een welkomstwoord door bestuurder Raoul White, een uitleg van directeur Wonen Henriette Rombouts en een toelichting hoe de aanpak zich verhoudt tot de ambities uit masterplan Zuidoost, werden in verschillende groepen gesproken over: jongeren- en ouderenhuisvesting, betaalbare woningen en duurzaam bouwen.

Tijdens de gesprekken in Zuidoost vroegen aanwezigen om meer oog te hebben voor de (culturele) identiteit van Zuidoost. En daar dus in stadsontwikkeling, maar ook in communicatie met bewoners meer rekening mee te houden. Meerdere mensen benoemden hun zorgen voor gentrificatie en benadrukten hun voorkeur voor voorrang voor Zuidoosters bij het toewijzen van woningen in Zuidoost. Daarnaast werd het belang van een goede mix tussen jongeren en ouderen benoemd. Bijvoorbeeld door te stimuleren dat deze groepen samen in woongroepen of wooncoöperaties kunnen wonen. De aanbevelingen van alle stadsdelen zijn te vinden op de website over de aanpak.

Intussen wordt er ook hard verder gewerkt aan de Aanpak Volkshuisvesting zelf. Het streven is om deze eind januari 20233 aan College van B&W voor te leggen, zodat die vrijgegeven kan worden voor de inspraak. We zullen de website over de aanpak blijven bijwerken en de deelnemers aan het traject op de hoogte houden van het inspraaktraject.

Gerelateerde berichten