Huiseigenaren in een vve in Zuidoost kunnen vanaf 6 april 2022 subsidie aanvragen bij de gemeente. De subsidie is bedoeld om woningen in een vve te verduurzamen. 

Na de renovatie hebben woningeigenaren een woning die weer veilig, gezond en comfortabel is en die weinig energie nodig heeft om warm te worden. De subsidie is mogelijk dankzij een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds. Er zijn een paar voorwaarden:

 • Na de werkzaamheden moet al het eventuele achterstallig onderhoud aan de woningen zijn opgelost. Voorbeelden van achterstallig onderhoud zijn lekkende daken, tocht- en vochtproblemen, rottende kozijnen en cv-ketels die vervangen hadden moeten zijn.
 • Er moeten ten minste 3 energielabelstappen omhoog worden gemaakt of het energielabel B moet zijn bereikt.
 • De inpandige installaties moeten naar behoren functioneren. Voorbeelden van inpandige installaties zijn cv-ketels, het ventilatiesysteem, liften en hydroforen.
 • Uw vve is in Kantershof, Rechte H-buurt, Hakfoort-Huigenbos, Hoptille, G-buurt Oost, Reigersbos Noord, Centrum Reigersbos, Venserpolder west of Venserpolder Oost.
 • U bent nog niet begonnen met werkzaamheden aan het gebouw.

De subsidie gaat naar de vve, dus niet naar de eigenaar van de woning. De vve krijgt per woning in particulier bezit € 9400,-. Voor een woning in corporatiebezit ontvangt de vve € 6000,- maar de totale subsidie aan corporatiewoningen is beperkt tot maximaal 25 procent van de subsidie voor de particuliere woningen. Voor woningen die in het bezit zijn van rechtspersonen, anders dan corporaties, zoals BV’s  ontvangt de vve geen subsidie.

Ondersteuning

Gemeente Amsterdam biedt ondersteuning aan vve’s met webinars, cursussen, adviezen en begeleiding:

 • voor zonnepanelen op vve daken
 • verduurzaming en Aardgasvrij worden kleine vve’s (tot 8 app.)
 • energieadviezen voor grote vve’s
 • haalbaarheidsonderzoeken (doorrekening verduurzamingsscenario’s en Aardgasvrij naar woonlastenniveau) voor grote vve’s met een bouwjaar voor 1995
 • vve oke (stichting !woon)
 • pilot voorfinanciering voor uitwerking verduurzamingsscenario’s
 • extra subsidies
 • procesondersteuning

Meer informatie en aanmelden/aanvragen op www.amsterdam.nl/vve

Kijk de webinar van 13 april 2022 terug op Vimeo

Heeft u vragen, mail naar vve.wonen@amsterdam.nl

Gerelateerde berichten