Huiseigenaren in een vve in Zuidoost kunnen vanaf 6 april 2022 subsidie aanvragen bij de gemeente. De subsidie is bedoeld om woningen in een vve te verduurzamen. 

Na de renovatie hebben woningeigenaren een woning die weer veilig, gezond en comfortabel is en die weinig energie nodig heeft om warm te worden. De subsidie is mogelijk dankzij een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds. Er zijn een paar voorwaarden:

  • Na de werkzaamheden moet al het eventuele achterstallig onderhoud aan de woningen zijn opgelost. Voorbeelden van achterstallig onderhoud zijn lekkende daken, tocht- en vochtproblemen, rottende kozijnen en cv-ketels die vervangen hadden moeten zijn.
  • Er moeten ten minste 3 energielabelstappen omhoog worden gemaakt of het energielabel B moet zijn bereikt.
  • De inpandige installaties moeten naar behoren functioneren. Voorbeelden van inpandige installaties zijn cv-ketels, het ventilatiesysteem, liften en hydroforen.
  • Uw vve is in Kantershof, Rechte H-buurt, Hakfoort-Huigenbos, Hoptille, G-buurt Oost, Reigersbos Noord, Centrum Reigersbos, Venserpolder west of Venserpolder Oost.
  • U bent nog niet begonnen met werkzaamheden aan het gebouw.

De subsidie gaat naar de vve, dus niet naar de eigenaar van de woning. De vve krijgt per woning in particulier bezit € 9400,-. Voor een woning in corporatiebezit ontvangt de vve € 6000,- maar de totale subsidie aan corporatiewoningen is beperkt tot maximaal 25 procent van de subsidie voor de particuliere woningen. Voor woningen die in het bezit zijn van rechtspersonen, anders dan corporaties, zoals BV’s  ontvangt de vve geen subsidie.

Webinar subsidie woningverbetering Zuidoost

Wat kan de subsidie voor uw vve betekenen? Om daar inzicht te krijgen geeft de gemeente een webinar. In dit webinar wordt de subsidieregeling toegelicht. Ook wordt de ondersteuning en begeleiding die voor vve’s beschikbaar is onder de aandacht gebracht. Het webinar is op woensdag 13 april van 19.30 – 21.00 uur en is gratis.

Meer informatie en aanmelden voor het webinar via deze link.

Gerelateerde berichten