Veel bewoners wonen met trots in Zuidoost, maar er zijn dingen die beter kunnen. Daarom willen we de komende jaren samen met elkaar meer kansen creëren voor jongeren, de leefbaarheid in de wijk vergroten en Zuidoost veiliger maken.

Het Masterplan is opgericht om met elkaar te werken aan verbeteringen op het gebied van wonen, werken, onderwijs en veiligheid – nu én in de toekomst.

HET MASTERPLAN
SAMENGEVAT

Zuidoost is een bruisend stadsdeel waar veel mensen met plezier wonen, leven, leren en werken. Toch zijn er uitdagingen, zoals zorgen over leefbaarheid en veiligheid. We willen samen met jou deze uitdagingen aanpakken. Het Masterplan laat zien waar we naartoe werken en wat we daar samen voor moeten doen.

In twintig jaar willen wij duurzame en structurele verandering realiseren op het gebied van onderwijs en jeugd, veiligheid, werk, wonen en leefbaarheid. Het Masterplan is daarom ingedeeld in de volgende vijf ambities:

  1. Als inwoner van Zuidoost voel je je in alle opzichten een volwaardig en gerespecteerd Amsterdammer;
  2. Inwoners van Zuidoost groeien veilig en fijn op in Zuidoost en voelen zich veilig op straat;
  3. Zij die opgroeien en wonen in Zuidoost hebben alle kansen en mogelijkheden om de beste versie van zichzelf te worden – om zich te ontwikkelen en talenten te ontplooien;
  4. In Zuidoost investeren we in werk voor onze inwoners. We zijn we trots op ons (lokaal) ondernemerschap, de aanwezige creativiteit en op onze positie als economische toplocatie.
  5. Zuidoost verandert het bestuur: In Zuidoost heb je te maken met één overheid en bestuur. Dit bestuur is transparant, flexibel en effectief en stuurt aan vanuit het belang van haar inwoners en het gebied.

 

De vijf ambities zijn ingedeeld in kleinere ambities, genoemd deelambities. De deelambities zijn er om het werk en doelstellingen overzichtelijk en haalbaar te maken. Hierdoor kunnen we het werk beter verdelen in tijd, middelen en wensen en behoefte bewoners.

Het Masterplan Zuidoost is gemaakt door partijen die actief zijn in Amsterdam Zuidoost: bewoners, scholen, woningbouwverenigingen, welzijnsinstellingen, politie, justitie, kunst- en cultuurinstellingen, bedrijven, ondernemers, de Rijksoverheid en de gemeente Amsterdam. Samen noemen we ons Zo=Zuidoost en investeren we in de toekomst.

DE THEMA’S

In het Masterplan staan vijf thema’s centraal: participatie, onderwijs, veiligheid, wonen en werken. Per thema ontwikkelen we, waar mogelijk in samenwerking met bewoners, activiteiten en plannen om de ambities te realiseren.

In Zuidoost opgroeien en wonen betekent dat je alle kansen en mogelijkheden hebt om je te ontwikkelen, te groeien en talenten te ontplooien

Werken aan gelijke kansen en talentontwikkeling betekent een schoolcarrière lang investeren in een kind, of beter gezegd van min 9 maanden totdat ze volwassen zijn en volop participeren in de samenleving. Dit gaat van geboortezorg, via kinderopvang, basisscholen en middelbare scholen naar vervolgonderwijs en werk. Overgangen zijn daarbij kwetsbaar en vragen extra aandacht. Overgangen tussen schoolsoorten, maar ook overgangen tussen de leefwerelden van het kind: thuis, buurt en school. We zetten bij deze ambitie over de volle breedte van de voorzieningen in op behoud van wat goed is, op uitbreiding van succesvolle initiatieven en op verbetering of verandering waar nodig.

In Zuidoost opgroeien en wonen betekent dat je goed en veilig woont en over straat kunt gaan

Door een brede Alliantie wordt gewerkt aan een plan om de achterstanden en problemen van Stadsdeel Zuidoost grondig en duurzaam te lijf te gaan. Veel verschillende partners bundelen de krachten samen om de problematiek op het gebied van wonen, werken en veiligheid effectief aan te pakken. Niet alleen op bestaande locaties, maar bij de bewoners in de wijk en in de buurt. Om zo dichterbij de bewoners te staan, maar ook om hulpaanvragen laagdrempeliger te maken voor gezinnen, jongeren en iedereen. Daarbij valt te denken aan de buurtteams, armoedevoorzieningen, schuldhulp, hulp bij het vinden van werk, zorg voor jongeren; opleiding en begeleiding naar werk, verbinding met het zgn. familiepakket, etc.

In Zuidoost zijn we trots op onze positie als economische toplocatie, op ons ondernemerschap en creativiteit en investeren we wederkerig daarin en in werk voor onze inwoners

Werken is meer dan geld verdienen. Het geeft voldoening, waardering, zelfvertrouwen en een zinvolle invulling aan het leven. Hoe ontdek je je eigen talenten en weet je deze ten volle te benutten? Wie zijn jouw voorbeelden en hoe zorg je ervoor dat je zelf de controle krijgt over en sturing geeft aan jouw loopbaan? Met de ambities uit het Masterplan Zuidoost ontwikkelen we projecten die hieraan bijdragen en die ervoor moeten zorgen dat jongeren die opgroeien in Zuidoost ook kunnen werken in Zuidoost.

In Zuidoost opgroeien en wonen betekent dat je goed en veilig woont en over straat kunt gaan

Ieder mens heeft een dak boven zijn hoofd nodig. Een huis, een thuis. Het is belangrijk dat je je veilig en prettig voelt waar je woont. Dat je kinderen er zorgeloos kunnen opgroeien. En dat je gezond en comfortabel oud kunt worden. Niet alleen binnen de muren van je huis, maar ook daarbuiten. Dat is de basis voor een gezond en prettig leven. Dat is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. In Zuidoost zijn we hard op weg om te verbeteren. En worden er (bouw-)projecten gestart waarbij de focus ligt op huisvesting voor jongeren, betaalbare koop- en huurwoningen en meer aandacht voor de inrichting van de openbare ruimte.

Het is belangrijk dat je je veilig en prettig voelt waar je woont. Dat je kinderen er zorgeloos kunnen opgroeien. En dat je gezond en comfortabel oud kunt worden. Niet alleen binnen de muren van je huis, maar ook daarbuiten. Dat is de basis voor een gezond en prettig leven. Dat is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. In Zuidoost zijn we hard op weg om te verbeteren. En worden er (bouw-)projecten gestart waarbij de focus ligt op huisvesting voor jongeren, betaalbare koop- en huurwoningen en meer aandacht voor de inrichting van de openbare ruimte.

het team van
zo=zuidoost

De ambities van masterplan Zuidoost worden gedragen door een team van programmaregisseurs, projectleiders en communicatieadviseurs.

Programmateam

Michael Etel

Programmaregisseur Inclusie & Participatie

Lees meer
Michelle van Gastel
Michelle van Gastel

Programmaregisseur Wonen

Lees meer
plaatsvervangend: Magda Puljhun

Programmaregisseur Veiligheid

Lees meer
Pearl Steffens
Pearl Steffens

Programmaregisseur Werk & Economie

Lees meer
Barhet Weldeghabir
Barhet Weldeghabir

Programmaregisseur Werk & Economie

Lees meer

ZO=PARTNERS

Het Masterplan Zuidoost is gemaakt door partijen en bewoners die actief zijn in Amsterdam Zuidoost. Samen noemen we ons ZO=Zuidoost en investeren we in de toekomst.

Deze partners zijn: gemeente Amsterdam, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Johan Cruijff ArenA, Ouder- en Kindteams Amsterdam, Politie, Randstad, Rochdale, Social Pact en Stichting Zonova.

Downloads

ZO=Zuidoost is een platform waar alle betrokkenen samenkomen, input kunnen geven en waar iedereen updates kan vinden over de laatste ontwikkelingen. De eerste documenten zijn beschikbaar voor inzage en hier te downloaden. Via onderstaande links kan je digitale evenementen terugkijken.

 

Links naar Zuidoost Spreekt – Pakhuis de Zwijger

Een reeks uitzendingen waarin wordt gesproken over onderwijs, wonen, werk of veiligheid in Zuidoost. Iedere aflevering staat één thema centraal.

Bekijk alle uitzendingen hier