Woningcorporatie Stadgenoot, zorgpartij Amstelring en de gemeente willen het oude woonzorgcentrum De Venser vervangen door nieuwbouw met ruimte voor 300 zorg- en seniorenwoningen, 550 woningen toevoegen en de openbare ruimte opknappen. Er komen verbeterde fiets- en wandelroutes en een levendig plein. Ook komt er veel ruimte voor voorzieningen, zoals een buurtkamer en kleine ondernemingen. In de plannen is veel aandacht voor duurzaamheid: er komen groene daken, zonnepanelen en opvang en hergebruik van regenwater.

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid): “Na ruim 40 jaar voldoet het zorgcentrum niet meer aan de eisen van deze tijd. Samen met Stadgenoot grijpen we de nieuwbouw aan om veel extra woningen te bouwen, die voor het overgrote deel betaalbaar zijn en de buurt op te knappen.”

Stadgenoot-bestuursvoorzitter Anne Wilbers onderschrijft dit: “We willen de buurt bereikbaar en aantrekkelijk maken voor iedereen. Voor mensen die er nu al wonen, mensen die willen verhuizen binnen de buurt en mensen die er nu nog niet wonen. De komende jaren voegen we veel woningen toe op bestaande en nieuwe locaties. Het merendeel zijn sociale huurwoningen, maar we voegen ook woningen toe in andere segmenten, om zo de doorstroming te stimuleren. Hiermee dragen we bij aan het oplossen van het woningtekort en helpen we Amsterdam bewoonbaar te houden voor uiteenlopende groepen mensen.”

Samen met de buurt
Voordat De Venser gesloopt wordt, gaat Stadgenoot het nieuwe woonzorgcentrum in twee fases bouwen. Zo kunnen de huidige bewoners die in De Nieuwe Venser willen gaan wonen in één keer verhuizen, en hoeven ze niet tijdelijk ergens anders te wonen. Bij het maken van de plannen zijn buurtbewoners en bewonerscommissie betrokken en naar aanleiding van hun wensen en opmerkingen zijn de plannen gewijzigd.

Sport en ontspanning in een groene buurt
De nieuwe buurt wordt groen met verbeterde fiets- en wandelroutes en plekken voor sport en ontspanning, zoals fitnesstoestellen en zit- en speelplekken. Daarnaast komt er een nieuw, levendig plein: een centrale plek om samen te komen. Ook de straten rondom De Venser worden verbeterd, met meer groen en meer ruimte voor de fiets, zodat de nieuwe buurt en de omliggende buurt beter met elkaar verbonden zijn.

Ambities Masterplan Zuidoost
De plannen dragen bij aan de ambities van Masterplan Zuidoost, meer woningen voor bewoners en een verbetering van de leefbaarheid in Venserpolder.

Vervolg
Vanaf half mei tot eind juni vindt de inspraak plaats. Daarna wordt het definitieve plan opgesteld, dat aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. De eerste bouw- en sloopwerkzaamheden beginnen op zijn vroegst eind 2023. Het werk zal klaar zijn tussen 2028 en 2030.

Gerelateerde berichten