Er komen extra woningen beschikbaar voor leerkrachten die willen werken in Amsterdam Zuidoost. Daarvoor tekenden alliantiepartners Rochdale en Zonova vandaag een overeenkomst.

Wonen en werken in Zuidoost
Er zijn te weinig betaalbare woningen in Zuidoost. Dat zorgt voor een groeiend tekort aan leraren. Rochdale en Zonova brengen hier verandering in: wanneer een bevoegd leerkracht voor de klas wil staan in Zuidoost, maar dit door het gebrek aan woonruimte niet kan doen, kan Zonova de leerkracht nu zowel een baan als een woning aanbieden. Rochdale zoekt dan een passende woning in Zuidoost.

Woningtekort zorgt voor lerarentekort
Het schooljaar is gestart, maar er zijn nog veel vacatures in het (basis)onderwijs. Amsterdamse basisscholen komen meer dan 350 bevoegde leerkrachten tekort. De hardste klappen vallen in Zuidoost en Nieuw-West. Hier is het tekort meer dan drie keer zo groot als elders in de stad. Dat is zorgwekkend, want deze stadsdelen hebben achterstanden op verschillende terreinen. Het krijgen van goed onderwijs en voldoende aandacht van (vaste) leerkrachten is essentieel voor kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen. Belangrijke reden waarom er in Amsterdam te weinig leerkrachten zijn, is het gebrek aan geschikte woningen.

Het lerarentekort in Zuidoost heeft dus direct te maken met de woningnood. Sommige leerkrachten hebben een instabiele en onzekere woonsituatie. Dat leidt er regelmatig toe dat deze leerkrachten de stad verlaten voor een woning en baan elders. Gelukkig zijn er leerkrachten die graag naar Amsterdam willen komen om hier les te geven. Maar zij kunnen de overstap niet maken als er geen geschikte woning voor hen is. Met deze samenwerking slaan woningstichting Rochdale en Zonova de handen ineen om hier iets aan te doen.

Ben jij leerkracht en wil je het verschil maken in Amsterdam Zuidoost? Kijk hier voor meer informatie.