Ontwikkelingen

De stem van de bewoners in Masterplan Zuidoost

De partners van de Alliantie Masterplan Zuidoost gaan samen met bewoners en lokale organisaties het Masterplan evalueren en actualiseren. Hiermee geeft de alliantie gehoor aan de oproep van bewoners om hen meer te betrekken bij het Masterplan. Een groep bewoners heeft het initiatief genomen om met andere leden van de community van Zuidoost een blueprint te maken. Daarin staat hoe zeggenschap en mede-eigenaarschap van bewoners goed en […]

Algemeen

Convenanten bijeenkomt 6 oktober 2023

Op vrijdag 6 oktober vond de derde zoiszuidoost convenanten bijeenkomst plaats met meer dan 60 bezoekers. De insteek van deze bijeenkomst was om vanuit de collectieve krachten van de verschillende community ’s, ondernemers en convenantpartners uit het bedrijfsleven elkaar beter te leren kennen en te verbinden op het gebied van werk en economie. Deze bijeenkomst […]

Werken

Eén jaar actiegroep Ideale vo-school in Zuidoost

In 2021 zag het Masterplan Zuidoost het licht. Een ambitieus plan om van Zuidoost in twintig jaar tijd een bruisend en kansrijk stadsdeel te maken. Een stadsdeel waarin bewoners, en met name de jongeren die er opgroeien, dezelfde kansen hebben als ieder ander in de stad. Onderwijs vervult daarin een belangrijke rol. Dat was de […]

Onderwijs

De Ondernemerswinkel is geopend

De Ondernemerswinkel: de centrale hub voor ondernemerschap Elke vrijdag tussen 10:00 en 17:00 uur kunnen ondernemers uit Zuidoost vanaf nu De Ondernemerswinkel in het pand op het Bijlmerplein 875 binnen wandelen. De deuren van de ondernemerswinkel staan onder andere open voor inloop consults, masterclasses, netwerkbijeenkomsten en een maandelijkse borrel. Bij De Ondernemerswinkel geloven we in […]

Algemeen Community Wealth Building

Het belang van community based werken

De infrastructuur in Zuidoost staat al decennia onder druk. Tientallen organisaties, verenigingen en bewonersinitiatieven afhankelijk van projectsubsidies en voornamelijk bemenst door vrijwilligers zijn actief in Zuidoost. Ondanks dat er flink geïnvesteerd wordt in leefbaarheid om meer kapitaalkrachtige bewoners aan te trekken, zijn in veel wijken de basisvoorzieningen niet op pijl. Het Masterplan biedt een nieuwe […]

Algemeen

De week van Zuidoost 2023

Met het thema ‘different tribes, one voice‘ kan je dit jaar de kracht van de community ervaren tijdens de  ‘Week van Zuidoost.’ Van 6 tot en met 12 maart zijn er meer dan 40 activiteiten vanuit de kracht van de community en in  samenwerking met de Masterplan partners. Hou de agenda in de gaten voor […]

Algemeen

Zes ondernemers pitchen hun plannen tijdens Dragons Den

In 2022 zijn een aantal ondernemers samengekomen om hun visie voor Community Wealth Building via het versterken van lokaal ondernemerschap te formuleren. De behoefte van deze ondernemers ligt vooral bij toegang tot financiering, betaalbare ruimte, kennis en vaardigheden in het ondernemerschap, toegang bieden tot en creëren van een netwerk en zichtbaarheid. Met trekkers zijn er […]

Algemeen Community Wealth Building

Vrouwen uit Venserpolder werken aan hun persoonlijke ontwikkeling

Met Community Wealth Building werkt het Masterplan Zuidoost aan een lokaal verankerde economie die duurzaam ten goede komt aan het welzijn en de sociaal economische positie van de bewoners van Zuidoost. In Venserpolder hebben sleutelfiguren in de wijk een gezamenlijke community wealth visie voor Venserpolder ontwikkelt en zijn zij een samenwerking gestart om die visie […]

Algemeen Community Wealth Building
quickfix

Frostudio Home Improvement & Renovations voert QuickFix uit in Hoptille

De kosten voor energie worden steeds hoger. Door jouw woning te isoleren, kun je zorgen voor een lagere energierekening. Daarnaast kunnen eenvoudige maatregelen toegepast worden om te besparen op die hoge rekening. Voorbeelden van maatregelen zijn het aanbrengen van radiatorfolie, tochtstrippen en het dichten van naden. Deze maatregelen hebben de Quickfix-brigade in het leven geroepen. […]

Werken Wonen

Kansencirkel van Zuidoost Bouwt

De KansencirkelEen proces naar werk voor iedereen De Kansencirkel is opgezet vanuit de behoefte van deze twee doelgroepen uit Zuidoost en om een duurzame relatie met elkaar aan te gaan. De ondernemers: Meer opdrachten oppakken door samenwerkingen aan te gaan/ inschrijven op opdrachten/aanbestedingen en het verbeteren van de bedrijfsvoering. Resultaat: gezond bedrijf met vacaturemogelijkheden. Werkzoekenden: […]

Algemeen