Ontwikkelingen

Terugblik Themabijeenkomst Veiligheid Holendrecht 

Op donderdag 11 april heeft het WijkActieTeam (WAT) samen met het gebiedsteam Gaasperdam, de Politie (wijkagenten), Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte (THOR), woningbouwverenigingen Eigen Haard en Stadgenoot, en het Masterplan Zuidoost een themabijeenkomst over veiligheid in Holendrecht georganiseerd. De avond was interactief en bood bewoners de gelegenheid om hun ervaringen en zorgen over veiligheid in […]

Veiligheid

Welzijnsdashboard Venserpolder: door bewoners zelf ontworpen

Meten is weten! En dat weten de bewoners van Venserpolder. Afgelopen jaar namen bewoners van Venserpolder de regie over hun welzijn in eigen handen. Zij verzamelden gegevens over wat er toe doet voor de wijk. De gegevens van 279 bewoners zijn verwerkt in een wijk welzijnsdashboard: Welzijnsdashboard Venserpolder. Dit helpt hen in gesprekken met de […]

Community Wealth Building
bewoners kickoff bijeenkomst heroriëntatie masterplan zuidoost

Heroriëntatie Masterplan – update april

Tijdens de kickoff bijeenkomst op 7 maart hebben bewoners en vertegenwoordigers van organisaties en instanties kunnen zien wat we gaan doen in de zogenoemde heroriëntatie van Masterplan Zuidoost. Je kunt de hele bijeenkomst hier terugkijken. Of bekijk de highlights op ons youtubekanaal @zoiszuidoost: waarover gaat deze bijeenkomst, wat is ook al weer het masterplan en […]

Verder met Masterplan Zuidoost

De deadline voor het indienen van activiteiten Week van Zuidoost is geweest

Beste bewoner(s), bewonersorganisaties, lokale ondernemers en partners van Masterplan Zuidoost, Wij willen u informeren dat de deadline voor het indienen van voorstellen voor het organiseren van activiteiten tijdens de Week van Zuidoost is verstreken. We hebben veel inspirerende ideeën ontvangen en willen iedereen bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Wij zijn momenteel druk bezig om […]

Algemeen Week van Zuidoost

De stem van de bewoners in Masterplan Zuidoost

De partners van de Alliantie Masterplan Zuidoost gaan samen met bewoners en lokale organisaties het Masterplan evalueren en actualiseren. Hiermee geeft de alliantie gehoor aan de oproep van bewoners om hen meer te betrekken bij het Masterplan. Een groep bewoners heeft het initiatief genomen om met andere leden van de community van Zuidoost een blueprint te maken. Daarin staat hoe zeggenschap en mede-eigenaarschap van bewoners goed en […]

Verder met Masterplan Zuidoost

Convenanten bijeenkomt 6 oktober 2023

Op vrijdag 6 oktober vond de derde zoiszuidoost convenanten bijeenkomst plaats met meer dan 60 bezoekers. De insteek van deze bijeenkomst was om vanuit de collectieve krachten van de verschillende community ’s, ondernemers en convenantpartners uit het bedrijfsleven elkaar beter te leren kennen en te verbinden op het gebied van werk en economie. Deze bijeenkomst […]

Werken

Eén jaar actiegroep Ideale vo-school in Zuidoost

In 2021 zag het Masterplan Zuidoost het licht. Een ambitieus plan om van Zuidoost in twintig jaar tijd een bruisend en kansrijk stadsdeel te maken. Een stadsdeel waarin bewoners, en met name de jongeren die er opgroeien, dezelfde kansen hebben als ieder ander in de stad. Onderwijs vervult daarin een belangrijke rol. Dat was de […]

Jeugd en Onderwijs

De Ondernemerswinkel is geopend

De Ondernemerswinkel: de centrale hub voor ondernemerschap Elke vrijdag tussen 10:00 en 17:00 uur kunnen ondernemers uit Zuidoost vanaf nu De Ondernemerswinkel in het pand op het Bijlmerplein 875 binnen wandelen. De deuren van de ondernemerswinkel staan onder andere open voor inloop consults, masterclasses, netwerkbijeenkomsten en een maandelijkse borrel. Bij De Ondernemerswinkel geloven we in […]

Algemeen Community Wealth Building

Het belang van community based werken

De infrastructuur in Zuidoost staat al decennia onder druk. Tientallen organisaties, verenigingen en bewonersinitiatieven afhankelijk van projectsubsidies en voornamelijk bemenst door vrijwilligers zijn actief in Zuidoost. Ondanks dat er flink geïnvesteerd wordt in leefbaarheid om meer kapitaalkrachtige bewoners aan te trekken, zijn in veel wijken de basisvoorzieningen niet op pijl. Het Masterplan biedt een nieuwe […]

Algemeen

De week van Zuidoost 2023

Met het thema ‘different tribes, one voice‘ kan je dit jaar de kracht van de community ervaren tijdens de  ‘Week van Zuidoost.’ Van 6 tot en met 12 maart zijn er meer dan 40 activiteiten vanuit de kracht van de community en in  samenwerking met de Masterplan partners. Hou de agenda in de gaten voor […]

Algemeen