Op vrijdag 6 oktober vond de derde zoiszuidoost convenanten bijeenkomst plaats met meer dan 60 bezoekers. De insteek van deze bijeenkomst was om vanuit de collectieve krachten van de verschillende community ’s, ondernemers en convenantpartners uit het bedrijfsleven elkaar beter te leren kennen en te verbinden op het gebied van werk en economie. Deze bijeenkomst is vanuit de zoiszuidoost ambitie 4 Werk & Economie geïnitieerd.

Concrete behoeftes

De voorgaande bijeenkomsten werd er veel besproken, maar werd zowel vanuit de convenantpartners als de lokale ondernemers en community het concreet doorpakken gemist. Vanuit geschetste persona’s en lokale ondernemers die projecten, ideeën en activiteiten pitchten kwamen concrete behoeftes op tafel.

Op basis van de behoefte van ondernemers in Zuidoost is De Ondernemerswinkel ontstaan. Deze projecten, maar ook de lokale ondernemers achter het toekomstige platform OCTA voor de verbinding van jongeren en het bedrijfsleven en  stichting Mom Entrepreneur legde concreet uit wat er nu nodig is om bij te dragen. Deze presentaties hebben geresulteerd in enthousiasme van convenantpartners en leden vanuit de community. Onder andere convenantpartner Eric Traa (directeur Rabobank) gaf aan helemaal te geloven in het OCTA-platform.

Vervolgstappen

Na de presentaties hebben convenantpartners en de community open gesprekken gevoerd over de motivaties en frustraties van geschetste persona’s. Tijdens deze gesprekken zijn nieuwe perspectieven aangewakkerd, waardoor de convenantpartners en andere community leden de mogelijkheid krijgen om zich aan te melden voor concrete werksessies. Alle aanwezigen ontvangen vanuit zoiszuidoost een uitnodiging .zich aangemeld voor concrete sessies met de lokale ondernemers. Na deze bijeenkomst is de vraag niet ´Wie neemt de verantwoordelijkheid´, maar ´Wanneer en hoe noemen wij gezamenlijk de verantwoordelijkheid?’

Voor meer informatie en/of vragen over deze convenanten bijeenkomst graag mailen naar partners@zoiszuidoost.nl.

Gerelateerde berichten