Op maandag 29 november is door Manager Sustainability Christa Beaufort namens ABN AMRO, Saundra Williams – programmadirecteur Masterplan Zuidoost namens Alliantie ZO=Zuidoost en Dirk de Jager, lid van het Dagelijks Bestuur stadsdeel Zuidoost namens gemeente Amsterdam, een convenant ondertekend met concrete afspraken om bij te dragen aan de ambities uit Masterplan Zuidoost.

Doel van het convenant 

De samenwerking tussen de ABN AMRO en de Alliantie ZO=Zuidoost moet ervoor zorgen dat bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners in Amsterdam Zuidoost elkaar beter leren kennen en meer en vaker van elkaars krachten gebruik gaan maken. Met de verwachting dat de tweedeling tussen het bedrijfsleven en de bewoners kleiner wordt. En dat bedrijven, bewoners en maatschappelijke organisaties in het stadsdeel elkaar beter gaan aanvullen.

Afspraken op maat

ABN AMRO geeft als eerste van 12 organisaties, die op woensdag 29 september jongstleden gezamenlijk een convenant ondertekenden invulling aan afspraken op maat met de Alliantie ZO=Zuidoost. Hierbij worden de ambities uit masterplan Zuidoost als leidraad gebruikt. Zo gaat ABN AMRO onder andere jaarlijks minstens 20 stage- en opleidingsplekken voor jongeren uit Zuidoost beschikbaar stellen en hypotheken op maat aanbieden voor bewoners uit Zuidoost. Daarnaast gaat de bank jaarlijks voorlichting geven op PO-, VO-scholen, het ROC en een HBO om leerlingen financiële kennis en vaardigheden bij te brengen en worden er laptops beschikbaar gesteld voor jeugdeducatiefondsscholen.

Lees hier het convenant.