Werkgevers in Zuidoost willen met het plaatsen van hun handtekening een belangrijke rol in het Masterplan Zuidoost pakken.

De groep wil zich verbinden aan de ambities van het plan en aan die van Zuidoost City.

Samen met burgemeester Femke Halsema – voorzitter Alliantie ZO=Zuidoost, programmadirecteur ZO=Zuidoost Saundra Williams en directeur Zuidoost City Saskia Bosnie hebben twaalf organisaties op woensdag 29 september 2021 het convenant ‘Partners Masterplan Zuidoost’ ondertekend.

Deze organisaties zijn: ABN AMRO, CBRE, CSU, ING, Johan Cruijff ArenA, Rabobank, Randstad Groep Nederland, Amsterdam UMC, Ziggo Dome, AFAS Live, Hogeschool van Amsterdam en ROC van Amsterdam.

Afspraken op maat

Met de afzonderlijke organisaties worden inmiddels gesprekken gevoerd en heldere afspraken gemaakt en doelstellingen geformuleerd, waarbij wordt ingespeeld op actuele, economische en maatschappelijke ontwikkelingen, passend bij de betreffende organisatie. De samenwerking moet er  toe leiden dat bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar beter leren kennen en meer van elkaars ervaring en expertise gebruikmaken.    

Samenwerkingspartner Zuidoost City

Een samenwerkingspartner in de Alliantie van het Masterplan Zuidoost is Zuidoost City. Zuidoost City zet zich de komende jaren in om de lokale economie te stimuleren, te investeren in de openbare ruimte, cultuur en evenementen en wil tegelijkertijd het mooie van Zuidoost behouden. Dat doet Zuidoost City door marketing en positionering van Zuidoost, gebiedsontwikkeling en belangenbehartiging.

Kijk op ZO=Zuidoost Update de reportage van de jonge reporters over het ondertekenen van het convenant.