Over Rochdale
Rochdale zorgt als woningcorporatie voor het bouwen, beheren en verhuren van sociale huurwoningen. In Zuidoost zijn dat zo’n 10.000 woningen.

We willen dat iedereen goed en veilig kan wonen in Zuidoost. Dat het een omgeving is die een goede basis vormt om iets te maken van je leven.
Dat mensen hier graag wonen en trots zijn op hun buurt. En dat mensen een beetje naar elkaar omkijken.

Daartoe hebben we een flinke lijst aan taken. Betaalbare woningen voor jongeren zijn bijvoorbeeld heel hard nodig. Leerkrachten, zorgmedewerkers en politieagenten moeten in Zuidoost kunnen blijven wonen. En de leefbaarheid in hotspots – zoals de G-buurt Noord, Venserpolder en Holendrecht West – moet beter.

Onder deze en andere verbeteringen zetten wij onze schouders, samen met bewoners en partners in het doorbraakteam Wonen & Veiligheid.
En natuurlijk met de andere woningcorporaties in dit mooie stadsdeel: Ymere, de Alliantie, Eigen Haard, Stadgenoot en de Key.