ZO=Community

Wil je met jouw organisatie onderdeel zijn van de Zo=Community omdat jouw organisatie op de een of andere manier bijdraagt aan de ambities van Zo=Zuidoost? Stuur een mail naar info@zoiszuidoost.nl en we vermelden jouw organisatie op deze pagina. 

Bewoners van Zuidoost

Bewoners hebben op diverse manieren bijgedragen aan het Masterplan Zuidoost. Zo zijn er verschillende bijeenkomsten en ontmoetingen geweest waar bewoners hun input hebben geleverd voor het Masterplan Zuidoost. En er zullen nog veel ontmoetingen volgen. Heb jij ook een idee? Stuur dan een mail naar info@zoiszuidoost.nl

Algemeen Onderwijs Veiligheid Werken Wonen

Gemeente Amsterdam

In 2019 vond een reeks geweldincidenten plaats in Zuidoost. Dit was de aanleiding voor de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema om een brede Alliantie in het leven te roepen. Als we kijken naar de toekomst, dan streven we naar een beter perspectief voor de jeugd, naar grotere veiligheid voor iedereen en naar duurzame verbetering van […]

Algemeen

Johan Cruijff ArenA

De Johan Cruijff ArenA bevindt zich in het hart van Amsterdam Zuidoost en zet zich al vanaf de opening van het stadion in voor de ontwikkeling van het gebied en haar bewoners. Als een van de meest duurzame en innovatieve stadions ter wereld, wil we een positieve impact op onze omgeving hebben. Binnen het Masterplan […]

Algemeen Werken

Ouder- en Kindteams Amsterdam

Het doel van Ouder- en Kindteams Amsterdam: dat kinderen en jongeren zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Dit doen we door er altijd te zijn voor ouders, kinderen en jongeren in elke wijk in Amsterdam, zo ook in Zuidoost. Daarnaast hebben we een verbindende rol tussen scholen, ouders en hun kinderen. Onze kernwaardenLaagdrempelig, aansluiten en versterken. […]

Onderwijs

Politie

De Politie Amsterdam ziet een grote rol voor zichzelf weggelegd om samen met onze partners stap voor stap structurele verbeteringen te realiseren in Zuidoost. We willen een betrouwbare politie zijn die in verbinding staat met bewoners, hulpverleners, schooldirecteuren, ondernemers, woningbouwcorporaties en nog veel meer partijen in Zuidoost. Mede door de inzet van wijkactieteams willen wij […]

Veiligheid
Werken

Rochdale

Over RochdaleRochdale zorgt als woningcorporatie voor het bouwen, beheren en verhuren van sociale huurwoningen. In Zuidoost zijn dat zo’n 10.000 woningen. We willen dat iedereen goed en veilig kan wonen in Zuidoost. Dat het een omgeving is die een goede basis vormt om iets te maken van je leven.Dat mensen hier graag wonen en trots […]

Wonen

Social Pact

Het Social Pact is een alliantie van organisaties, bewoners en professionals uit Amsterdam Zuidoost. Wij vinden dat alle bewoners van Amsterdam Zuidoost dezelfde kansen verdienen. Samen pakken we de grote uitdagingen van Zuidoost aan, zoals armoede, werkloosheid, eenzaamheid, laaggeletterdheid en schooluitval. Het Social Pact vervult een paraplufunctie. Zij ondersteunt de groei en ontwikkeling van stadsdeel […]

Algemeen

Zonova

Zonova vormt het bestuur van 20 basisscholen in Amsterdam Zuidoost. Elk met hun eigen identiteit, maar vooral met de gezamenlijke overtuiging dat een school niet alleen goed en vooral passend onderwijs moet geven, maar ook bijdraagt aan de samenleving. Elke dag werken we bij Zonova aan onze missie: een verschil maken voor kinderen in Amsterdam […]

Onderwijs