In samenwerking met New Metropolis Zuidoost organiseerden we op 1 december een talkshow met onder andere programmadirecteur Saundra Williams, stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing, DB-lid Dirk de Jager, Kenny Zschuschen (Social Pact), Stephany Biezen (Going Social) en Nathalie Bremer (PPOZO) over de actuele status van Masterplan Zuidoost en wat de aandachtspunten voor 2022 zijn.

Het programmateam van de alliantie ZO=Zuidoost heeft voor 2022 een aantal prioriteiten op basis van ambities en doorbraken benoemd. Per ambitie worden deze besproken met de aanwezige gasten en kan het publiek vragen stellen en hun reactie geven. De onderwerpen die aan bod komen, zijn: eigenaarschap bewoners, leefbaarheid en veiligheid, jongerenhuisvesting, jeugdvisie, leesoffensief, stimulering scholing, werk en ondernemerschap en publiek-private samenwerking.

Kijk hier de uitzending terug:

Partners