Actueel

Feestelijke opening Empowercentrum G-buurt Noord

Vrijdag 14 juli was het openingsfeest van het Empower centrum van G buurt Noord (Gravenstein en Geldershoofd). In april werd het Empower centrum al officieel geopend voor de bewoners. In het centrum werken bewoners samen met professionals van Rochdale, gemeente Amsterdam en bewonersverenigingen om de behoefte van de wijk te bepalen. Bewoners kunnen hier terecht […]

Algemeen

Lancering platform ‘Welkom in Zuidoost’

Lovia Opoku (27) zet zich maatschappelijk en cultureel in binnen het stadsdeel. Zij is onder andere initiatiefnemer van Welkom in Zuidoost en is projectondersteuner voor Ambitie 4: Werk en Economie van het Masterplan en Zuidoost Bouwt. Zij studeerde commerciële economie aan de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens haar studie deed zij onderzoek naar de beeldvorming van […]

Algemeen

Zomerreces Masterplan Zuidoost

Het programmabureau van Masterplan Zuidoost is van dinsdag 1 augustus tot maandag 4 september gesloten. Mocht het onverhoopt toch nodig zijn om contact op te nemen dan kunt u dit beste doen via uw gebruikelijke contactpersonen of te mailen naar info@zoiszuidoost.nl Vanaf maandag 4 september zijn wij vol frisse moed weer aanwezig en bereikbaar. Wij […]

Algemeen

Saundra Williams stopt als programmadirecteur van Masterplan Zuidoost.

Amsterdam, 26 mei 2023 Saundra Williams stopt met ingang van 30 juni als programmadirecteur van Masterplan ZO. Na 2,5 jaar concludeert zij dat er iets anders nodig is om de beoogde systeemtransitie in beweging te krijgen. ‘Het is tijd om toe te werken naar een nieuwe werkpraktijk, waarbij de systemische werkwijze ruimte maakt voor de […]

Algemeen

Dyllan Ahinful: ‘Je moet met trots dragen waar je vandaan komt’

Zuidooster Dyllan Ahinful is de oprichter en creative director van het kledingmerk L’Origine, waarmee hij zijn Ghanese roots vertaald in hedendaagse streetwear. Ook is hij creative director voor diverse merchandise lijnen, waaronder die van rapper Henk T. In zijn werk komt Zuidoost bijna altijd terug. Tijdens de speciale editie van Yebo Game, waar geld ingezameld […]

Algemeen

Saundra Williams: ‘Als het niet van de mensen zelf is, komt het niet van de grond’

Artikel van overheidvannu.nl In Amsterdam Zuidoost trekken Saundra Williams, programmadirecteur Masterplan Zo=Zuidoost, en Maarten Schurink, secretaris-generaal van BZK, samen op. ‘We proberen community based werken te verbinden met de institutionele manier van werken van Rijk en gemeente. We zijn daar heel enthousiast over. Maar jeetje, wat staan ze nog vaak ver van elkaar af.’  Maarten […]

Algemeen

Het belang van community based werken

De infrastructuur in Zuidoost staat al decennia onder druk. Tientallen organisaties, verenigingen en bewonersinitiatieven afhankelijk van projectsubsidies en voornamelijk bemenst door vrijwilligers zijn actief in Zuidoost. Ondanks dat er flink geïnvesteerd wordt in leefbaarheid om meer kapitaalkrachtige bewoners aan te trekken, zijn in veel wijken de basisvoorzieningen niet op pijl. Het Masterplan biedt een nieuwe […]

Algemeen

Zes ondernemers pitchen hun plannen tijdens Dragons Den

In 2022 zijn een aantal ondernemers samengekomen om hun visie voor Community Wealth Building via het versterken van lokaal ondernemerschap te formuleren. De behoefte van deze ondernemers ligt vooral bij toegang tot financiering, betaalbare ruimte, kennis en vaardigheden in het ondernemerschap, toegang bieden tot en creëren van een netwerk en zichtbaarheid. Met trekkers zijn er […]

Algemeen

Vrouwen uit Venserpolder werken aan hun persoonlijke ontwikkeling

Met Community Wealth Building werkt het Masterplan Zuidoost aan een lokaal verankerde economie die duurzaam ten goede komt aan het welzijn en de sociaal economische positie van de bewoners van Zuidoost. In Venserpolder hebben sleutelfiguren in de wijk een gezamenlijke community wealth visie voor Venserpolder ontwikkelt en zijn zij een samenwerking gestart om die visie […]

Algemeen
quickfix

Frostudio Home Improvement & Renovations voert QuickFix uit in Hoptille

De kosten voor energie worden steeds hoger. Door jouw woning te isoleren, kun je zorgen voor een lagere energierekening. Daarnaast kunnen eenvoudige maatregelen toegepast worden om te besparen op die hoge rekening. Voorbeelden van maatregelen zijn het aanbrengen van radiatorfolie, tochtstrippen en het dichten van naden. Deze maatregelen hebben de Quickfix-brigade in het leven geroepen. […]

Werken Wonen