De kansencirkel is de brug tussen de jongeren met een potentieel.

Potentieel
Er is sprake van grote (kansen)ongelijkheid tussen stadsdeel Zuidoost en de rest van de gemeente Amsterdam en de regio. Terwijl er een groot potentieel is. In Zuidoost wonen er tussen de 2500 en 3000 jongeren die economisch en sociaal gezien aan de kant staan en onvoldoende participeren in de samenleving. Het aantal schoolverlaters zonder startkwalificatie die de school verlaat is ongeveer rond de 1500 jongeren. Dit komt doordat er sprake is van onvoldoende stageplekken, stagediscriminatie en mismatching op de arbeidsmarkt. Kennelijk sluiten onderwijs en arbeidsmarkt op deze punten niet goed op elkaar aan.

Problematiek
Veel jongeren/werkzoekenden in Zuidoost hebben te maken met problemen zoals armoede, wat maakt dat ze minder tot niet gefocust zijn op school of werk. Met als gevolg dat zij vaker een lager schoolniveau, psychosociale of gedragsproblemen hebben en hiermee samenhangende aanpassingsproblemen. Bijvoorbeeld ‘Hoe het hoort’/ ‘Hoe gedraag je je op de werkvloer’. Dit alles is van invloed op de sociaal- en economische positie van die jongeren.

Kansencirkel
Door instellingen en bedrijven die coaching en begeleiding bieden te koppelen aan de Kansencirkel, haken we een nieuwe groep potentiele arbeidskrachten aan de cirkel. Samen met de coaches kan er meteen gewerkt worden aan eventuele problematiek, maar ook bijvoorbeeld aan de soft skills of de Nederlandse taal aanleren naast dat de deelnemer werk en praktijkervaring opdoet. De lokale MKB heeft affiniteit met de lokale jongeren/werkzoekenden en is eerder bereid hen aan te nemen en op te leiden dan werkgevers elders in de stad. (Dit blijkt uit persoonlijke gesprekken en bijeenkomsten).

Derde leerweg
Als de deelnemers gedurende het doorlopen van de Kansencirkel ook waarde aan zichzelf kunnen toevoegen doordat zij een certificaat of diploma kunnen halen via de aangesloten MKB, vergroten we werkelijk hun kansen op de arbeidsmarkt of de doorstroming naar andere loopbaanpaden. Hiervoor dient de MKB te beschikken over een gecertificeerde leermeester en moet de MKB aangemerkt staan als leerwerkbedrijf. Naast dat een opleider akkoord dient te gaan met de toetsing van de lesstof en het afnemen van het examen t.b.v. een praktijkcertificaat. Een dergelijk traject wordt ook de derde leerweg genoemd.

Er zijn in Zuidoost geschikte MKB’ers en passende opleidingen voor het toepassen van de derde leerweg binnen de techniek en bouwsector.

Deze aaneenschakeling van bestaande functies en instanties vergroot de kansen van iedereen verbonden aan de cirkel vandaar de naam Kansencirkel.
1) De deelnemer groeit door aanpak en verrijkt zich met ervaring, kennis en een waardepapier
2) De MKB’er kan meer en of grotere projecten aan en kan beter meedingen voor opdrachten n.a.v. de gebiedsontwikkeling in Amsterdam Zuidoost
3) Lokale sociale instellingen kunnen zich beter positioneren op de markt en ook jongeren verwijzen naar de kansen in de techniek- en bouwsector.

Door in te zetten op beroepsgericht onderwijzen van de jongeren uit Zuidoost gepaard met een goede en stevige begeleiding, kunnen de jongeren meewerken aan de opgave om milieutechnisch duurzame woningen en panden te ontwikkelen én een bijdrage leveren aan de bewustwording van de energietransitie. Hiermee kunnen zij ook hun kans op een duurzame plaatsing bij een werkgever vergroten en hun eigen sociaal- economische positie versterken. Om mismatching tegen te gaan dient er een brug geslagen te worden tussen het potentieel in Zuidoost en de arbeidsmarkt.

Gerelateerde berichten