De Kansencirkel
Een proces naar werk voor iedereen

De Kansencirkel is opgezet vanuit de behoefte van deze twee doelgroepen uit Zuidoost en om een duurzame relatie met elkaar aan te gaan.

De ondernemers: Meer opdrachten oppakken door samenwerkingen aan te gaan/ inschrijven op opdrachten/aanbestedingen en het verbeteren van de bedrijfsvoering.

Resultaat: gezond bedrijf met vacaturemogelijkheden.

Werkzoekenden: Een inclusievere instap tot de arbeidsmarkt door open te staan voor praktijkleren met een goed salaris en 1 op 1 coaching op gebieden als taal, budgettering etc.

Resultaat: Kennismaking kansen/ doelgroepen, Instroom arbeidsmarkt, trouwe werknemers

De bouwbranche is dringend opzoek naar personeel. De werkzoekenden met affiniteit hiervoor moeten de kans krijgen om naast persoonlijke coachings-trajecten via praktijkleren een certificaat of een diploma halen t.b.v. werk en een goede stabiele positie in de maatschappij. Werkgevers in het midden en klein segment dienen de kansen te krijgen om te voldoen aan allerlei nieuwe wettelijke regels en eisen omtrent duurzaamheid t.b.v. C02 reductie. En om zich te versterken in coöperatieven waardoor zij in gezamenlijkheid kunnen inschrijven op opdrachten. Zo maken zij meer kans tegenover de grotere coöperaties en kunnen daarbij een goede rol vervullen als het gaat om een laagdrempelige instroom voor werkzoekenden.

De meerwaarde van de kansencirkel is dat de weg naar werk en stabiliteit voor de doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt verkort en helderder is. De reguliere wegen naar werk en opleiding zijn bekend.

Stap 1. Instroom

Maar degene die niet door die selectie komen, zouden gebaat zijn bij een leerwerk traject via Amsterdam Werkt. De instroom van werkzoekenden zou gevonden kunnen worden bij lokale coaches/stichtingen die deze mensen verder helpt.

Stap 2. Coaches

De coaches vanuit lokale organisaties die met deze doelgroepen werken kunnen een goede stevige begeleiding geven. Door de 1 op 1 coaching en hands on mentaliteit groeit het vertrouwen tussen hen vlot en is de werkzoekende eerder bereidt zich open te stellen en aan zichzelf te werken. Om deze doelgroepen te bereiken is een betere samenwerking met lokale coaches en organisaties wenselijk.

Stap 3. Leerwerktrajecten

Een mogelijkheid om te blijven bouwen aan jezelf en in de praktijk een vak te leren terwijl je inkomen genereerd, kan via de leerwerktrajecten van Amsterdam Werkt.

Met meer bekendheid en zichtbaarheid over de kansen in de branche en de trajecten hoe de kansen benut kunnen worden, kunnen we meer werkzoekenden met een (onbenut) potentieel bereiken. De trajecten van Amsterdam Werkt zijn nu nog niet goed vindbaar voor lokale coaches en stichtingen die met deze doelgroepen werken. Het stappenplan voor werkzoekende vanuit deze partijen, het Jongerenpunt en WPI naar (of via) Zuidoost Werkt en (naar) trajecten bij Amsterdam Werkt moet kort en helder zijn voor alle betrokkenen.

Waarbij een goed contact met de werkzoekende van belang is. Het stappenplan naar werk vanuit het Jongerenpunt en WPI is helder en duidelijk. Een stappenplan naar werk in samenwerking met de lokale organisaties is er nog niet. Dit is wenselijk om meer werkzoekenden verder te laten bouwen aan hun toekomst. 

Stap 4. Uitvoering

De leerwerktrajecten bij Amsterdam Werkt zorgen dat deelnemers meteen in de praktijk een vak leren. Dat betekent dat er werkgevers gekoppeld zijn aan Amsterdam Werkt.

Een samenwerking met de coöperatieven van MKB uit Zuidoost maakt dat deelnemers kunnen meewerken en bouwen aan de opdrachten die de MKB in Zuidoost binnenhaalt. Zo bouwen zij letterlijk mee aan de ontwikkelingen in Zuidoost en hun eigen toekomst.

Het Masterplan heeft samen met de afd. Ondernemersondersteuning van het WSP een incubator opgezet om het MKB te versterken en coöperatieven te kunnen starten. De uitvoering vindt plaats in samenwerking met SIOW (Siow.nl) een lokale partij en het Instituut Midden en Kleinbedrijf (IMK).  Aanstaande 19 september is de introductie van de Incubator de ‘Bedrijfsbooster’.

Gerelateerde berichten