Woensdag 2 november vond het Zuidoost Leest! voorleesfeest plaats voor kleuters. Maar liefst 500 leerlingen van verschillende basisscholen in Amsterdam Zuidoost waren hiervoor uitgenodigd. Tijdens het feest werd het 4e Anansi boek gepresenteerd en voorgelezen: Anansi de spin en de eieren voor de koning.

Bij aanvang werden de leerlingen muzikaal onthaalt door Jeritza Toney en zongen zij gezamenlijk Anansi liederen. Vervolgens werden zij voorgelezen uit het nieuwe Anansi boek door de stemacteurs van Anansi TV: Janouk Kelderman en Rogier Komproe. Janouk Kelderman vertolkt de stem van de dochter van Anansi en van Aap en is o.a. bekend van Het Klokhuis. Rogier Komproe vertolkt de stem van Anansi zelf!

Als feestelijke afsluiting werden de kleuters verrast met een eigen exemplaar van het nieuwe Anansi boek. Deze werd uitgereikt door schrijver Iven Cudogham en stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing.

Waarom een voorleesfeest

De Jeugdlobbyisten zijn jongeren uit Zuidoost die gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente en andere alliantiepartners van Zo=Zuidoost (het Masterplan Zuidoost). Twee jaar geleden hebben zij de stadsdeelvoorzitter van Zuidoost ongevraagd het advies gegeven om meer te investeren in (begrijpend) lezen onder de jeugd. Zij constateerden vanuit hun eigen (professionele) netwerk dat veel kinderen uit Zuidoost moeite hebben met begrijpend lezen, terwijl dit een hele belangrijke basis is voor de ontwikkeling. Een achterstand in begrijpend lezen zien de Jeugdlobbyisten als belangrijke verklarende factor voor onderpresteren in het onderwijs en adviseerden daarom om meer tijd te besteden aan begrijpend lezen, zowel onder als buiten schooltijd. Dit advies is door vele partijen ter harte genomen, waaronder basisscholen, de OBA, het projectenbureau primair onderwijs (PPOZO) en het stadsdeel. Ook in het Masterplan Zuidoost, ambitie ‘gelijke kansen voor de jeugd’, is taal als belangrijke rode draad opgenomen.

Zuidoost heeft Anansi de Spin omarmd als mascotte voor het jonge kind (0 – 6 jaar). Anansi speelt de hoofdrol in heel veel West-Afrikaanse, Surinaamse en Caribische sprookjes. Door de jaren heen reisden deze sprookjes mee naar Suriname, de Cariben en uiteindelijk naar Zuidoost. Anansi is een slimme spin die alle kinderen nog slimmer wil maken.

Dit voorleesfeest maakt onderdeel uit van de gezamenlijke inzet van al deze partijen voor het bevorderen van leesvaardigheid, maar vooral ook leesplezier. Want plezier is de belangrijkste voorwaarde voor ontwikkeling!