Woensdag 19 oktober was de feestelijke opening van ZO=Venserpolder. Vanaf nu kunt u op Albert Camuslaan 38 met al uw vragen en zorgen terecht. ZO=Venserpolder is iedere werkdag van 9.00 tot 17.00 uur open.

ZO=Venserpolder is een samenwerking van gemeente Amsterdam, het WijkActieTeam, het Buurtteam en de Buurtrechtbank. De organisaties werken samen voor de wijk, zichtbaar en aanspreekbaar voor alle bewoners vanuit één locatie aan de Albert Camuslaan 38.

WijkActieTeam Venserpolder

Het WAT heeft als doel de veiligheidsproblemen in de buurt op te zoeken én op te lossen. Het wijkactieteam is een samenwerking van gemeente, politie en alle corporaties. Samen zijn we er voor al uw vragen, hulp bij het oplossen van problemen en advies op het gebied van veiligheid zoals: 

  • Overlast, vervuiling en agressie thuis, op straat, in uw portiek of op straat;
  • Intimidatie in de buurt
  • Overlast door jongeren;
  • Zorgen over kinderen/jongeren thuis, in de buurt of op straat;
  • Problemen door drugs/alcohol of anders;
  • U bent bang voor uw veiligheid of dat van anderen;
  • Of andere zaken waar u zich zorgen over maakt. 

Contact: mail: WAT-Venserpolder@amsterdam.nl of bel of app: 06 – 28 92 80 72. 

Buurtteam          

Heeft u vragen over zorg, wonen, gezondheid, werk, geld, ontmoeten of veiligheid? Of kunt u (tijdelijk) extra steun gebruiken? Dan kunt u naar het Buurtteam. De medewerkers denken met u mee en ondersteunen u waar nodig. Inloopspreekuren in Venserpolder zijn op maandag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Of neem contact op via 020 – 314 16 18. 

Meer info: www.buurtteamamsterdam.nl/zuidoost

Buurtrechtbank

De buurtrechters van de buurtrechtbank Venserpolder behandelen rechtszaken van bewoners van Venserpolder. Dat doen ze niet in de rechtbank Amsterdam, maar in de wijk zelf. De buurtrechters spreken recht met veel aandacht voor de mens en de problemen waarmee die te maken heeft. Zij vinden dat problemen er zijn om op te lossen. Ook voeren de buurtrechters gesprekken om rechtszaken te voorkomen.  

Heeft u een vraag aan de buurtrechter? Stuur een mail naar buurtrechter.amsterdam@rechtspraak.nl of bel overdag van maandag tot en met woensdag met 06 – 25 63 77 01.