In 2022 zijn een aantal ondernemers samengekomen om hun visie voor Community Wealth Building via het versterken van lokaal ondernemerschap te formuleren. De behoefte van deze ondernemers ligt vooral bij toegang tot financiering, betaalbare ruimte, kennis en vaardigheden in het ondernemerschap, toegang bieden tot en creëren van een netwerk en zichtbaarheid. Met trekkers zijn er stappen ondernomen om een aantal van deze behoeften te vervullen. Zo werd een pilot gestart waarbij een kleine groep impactondernemers een ontwikkeltraject doorliepen.

In de zomer van 2022 startten zes impactondernemers uit Amsterdam Zuidoost met een ondernemerschapstraject, waarin ze toewerken naar een businessplan. Donderdag 1 december 2022 vond een Dragons Den plaats waarbij de ondernemers hun plannen pitchten aan o.a. Gemeente Amsterdam, Ziggo Dome, ABN AMRO, Rabobank en CBRE. Er werd enthousiast gereageerd op de businessplannen. Op de behoeftevragen van de ondernemers zijn de panelleden met een concreet voorstel gekomen. Zij worden de komende maanden ondersteund met ruimte, advies, kennis en hun netwerk.