Woensdag 3 november 2021 was de eerste bijeenkomst van Young Masters. Kinderen uit groep 7 en 8 van verschillende scholen in Zuidoost gaan een uitdaging aan. De kinderen krijgen als Young Masters de mogelijkheid om een plan te bedenken, dat voor te bereiden en uit te voeren.

Na een welkomstwoord en uitleg over het masterplan Zuidoost van programmadirecteur Saundra Williams, stelden de kinderen zich aan elkaar voor en vertelden ze wat zij belangrijk vonden om te doen in hun stadsdeel. Daarna werden er drie groepen gemaakt, die onder begeleiding in gesprek gingen over hun ideeën. Er werd goed naar elkaar geluisterd en iedere groep werkte naar een gemeenschappelijk plan. De groepen presenteerden vervolgens hun plan aan elkaar, Darryl Amankwah en Saundra Williams en stelden elkaar vragen over hun concepten.

Aan het eind van de middag kwamen de ouders en verzorgers van de kinderen en zij werden geïnformeerd over wat er gedaan was en het vervolg van Young Masters.

Tweede bijeenkomst

De Young Masters hebben de tweede sessie benut om hun plannen concreter te maken. In de raadszaal van het stadsdeelkantoor zijn de jongeren na een fijne lunch en korte terugblik overgaan tot het schrijven van een plan van aanpak en het uitwerken van de ideeën.

Omdat twee van de drie groepen tot ongeveer dezelfde activiteiten zijn gekomen, hebben zij de krachten gebundeld en vormen zij nu één groep. Beide groepen hebben in hun plan van aanpak verwerkt wat zij willen bereiken met de activiteiten, wanneer de activiteiten gaan plaatsvinden en wat er allemaal nodig is om deze doelen en resultaten te behalen.

Kijk hier de eindpresentatie van Young Masters #2021