Op 23 en 27 juni kwamen leerlingen, ouders, verzorgers, docenten en professionals bij elkaar om samen te bespreken wat zij belangrijk vinden in het voortgezet onderwijs. Het gesprek werd gevoerd aan de hand van vijf waarden; uniciteit, betrokkenheid, ontplooiing, vertrouwen en een veilige plek. 

Dagvoorzitter Minchenu Maduro vertelt over een jongen met dyslexie. Docenten hadden geen vertrouwen in hem. Hij had geen plezier in school en dat had invloed op zijn prestaties. De school had nooit gemerkt dat hij dyslectisch was. Pas toen hij getest werd voor het voortgezet onderwijs, werd dit duidelijk. Hij kreeg daarna betere begeleiding, meer zelfvertrouwen en hij begon taal en dichten leuk te vinden.  

Vijf belangrijke waarden 

De pedagogische visie met vijf waarden, die op 10 maart jl. is ondertekend door leerlingen, ouders en professionals, vormt de basis van de ideale school. Wat kunnen de bestaande v(s)o-scholen in Zuidoost nog verder ontwikkelen om de ideale school met hun eigen karakter te worden? Wat betekent dat in de praktijk? En wat is er nodig om alle jongeren in Zuidoost goede kansen te bieden voor de toekomst?

In acht groepen worden de waarden besproken en concreet gemaakt. De waarden zijn: Vertrouwen, Veilige Plek, Ontplooiing, Betrokkenheid en Uniciteit. Dat laatste begrip vinden veel aanwezigen behoorlijk lastig. Hoe kun je dat nu concreet maken? En wat betekent het begrip eigenlijk? Jezelf mogen zijn, je identiteit ontwikkelen, elkaar leren kennen en elkaars achtergrond begrijpen. Inclusiviteit is het uitgangspunt van deze waarde. inclusie zou daarom een belangrijke plek moeten krijgen.

Meer goede ideeën

Na twee tafelgesprekken gaan de groepen gezamenlijk verder. Alle deelnemers krijgen een kaartje waar ze allemaal een idee op kunnen schrijven voor de ideale vo-school. De kaartjes worden uitgewisseld tijdens een dans en als de muziek stopt, worden de suggesties van elkaar beoordeeld. Dit levert nog meer input op voor de ideale vo-school.

Afsluiting

Maryse Knook, directeur van de OSB, bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en de ingebrachte ideeen. Weer een stap in de goede richting, maar het moet niet bij ideeen blijven. Daarna sluit Minchenu Maduro af met een gedicht van Gerswin Bonevacia, voormalige stadsdichter van Amsterdam. Hij blijkt de jongen te zijn waar ze het bij het begin van de bijeenkomst over had. Een schrijver met dyslexie lijkt onmogelijk, maar niet voor Bonevacia. Hij wordt gegrepen door taal, krijgt op school goed begeleiding en gebruikt zijn zwakte als een kracht. 

Hoe nu verder?

De resultaten  verwerkt het team van Masterplan Zuidoost. Als je op de hoogte gehouden wilt worden over de ontwikkelingen en volgende bijeenkomsten rondom de ideale vo-school, mail dan naar voschool@zoiszuidoost.nl

Gerelateerde berichten