Op 29 mei 2024 kwamen bewoners, experts en belanghebbenden samen om te praten over community-based werken (CBW) in Amsterdam Zuidoost. In het panel zaten Tanja Jadnanansing (stadsdeelvoorzitter Amsterdam Zuidoost), Femke Kaulingfreks (onderzoeker deskundige CBW), Rea Biekman (lid van het Ouderpanel Zuidoost), Arne van Hout (directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat, Rijksoverheid), Allan Kartodikromo (vertegenwoordiger van ABN AMRO) en Damian Fabre (lid van het Jongerenteam Kraainnext). Onder begeleiding van Augusto de Campos Neto gingen panel en publiek tijdens het gesprek op zoek naar de verbinding tussen de systeem- en leefwereld. Met termen als laagdrempeligheid, grassroots, eigenaarschap, vertrouwen en geduld werd de essentie van CBW besproken. 

Uitdagingen 

Op de vraag wat CBW inhoudt, zei Femke Kaulingfreks dat het vaak top-down wordt uitgevoerd, dus binnen de kaders van de overheid. “Een andere benadering is vanuit grassroots. Hierbij is de community in de lead”. Tanja Jadnanansing benadrukte waar de uitdagingen liggen: “In gelijkwaardigheid streven we allemaal naar excellentie. Dat betekent dat in het proces zowel het systeem als de leefwereld elkaar moeten aanspreken op hun fouten”. 

Arne van Hout bevestigde dat de overheid diverser moet worden. Hij gaf aan dat we voor dezelfde opgave staan om de systeem- en leefwereld dichter bij elkaar te brengen.” Allan Kartodikromo onderstreepte het belang van communicatie: “Het is belangrijk om te leren naar elkaar te luisteren en te begrijpen, zodat we kunnen verbinden”. 

Kritische vragen en feedback 

Het publiek stelde kritische vragen, zoals wat ABN AMRO werkelijk heeft gedaan voor de gemeenschap in Zuidoost. Het antwoord: “Het doel van de bank is om financiële kennis te delen en zich actief in te zetten voor de community”. Daarom geeft ABN AMRO onder andere trainingen in samenwerking met sleutelfiguren uit de gemeenschap. 

Bij de vraag over de rol van de gemeenschap in CBW ontstond enige wrijving. Arne van Hout bekritiseerde de ingewikkelde taal van de blueprint, die te ambtelijk geschreven zou zijn. De blueprint is een plan ontwikkeld door bewoners waarin in staat hoe zij meer betrokken kunnen worden bij de vervolgstappen van Masterplan Zuidoost. Stephany Biezen, één van de auteurs, verdedigde de keuze: “Het is zo geschreven, omdat wij anders niet serieus worden genomen of gerespecteerd”. Vanuit haar rol benadrukte Femke Kaulingfreks dat de community ervoor heeft gekozen om het zo op te schrijven om binnen te komen en dat het de taak van de overheid is om verder verbindingen te leggen. 

Samenwerking voor een groter doel 

“Ik geloof niet dat we alles aan de overheid moeten overlaten”, zegt Damian Fabre. “Er is energie in Zuidoost. Wij zijn een stadsdeel dat in de steek is gelaten, dus moeten wij die autoriteit nemen”. Hij nodigde Arne van Hout uit om hierover verder te praten met het jongerenteam. Rea Biekman deed een oproep tot samenwerking en eenheid. Zowel de overheid als de community moeten samenkomen om gezamenlijke doelen te bereiken om een betere toekomst te bouwen voor iedereen in Zuidoost.