Beste bewoner(s), bewonersorganisaties, lokale ondernemers en partners van Masterplan Zuidoost,

In de week van 27 mei tot en met 2 juni vindt alweer de derde editie plaats van de Week van Zuidoost. Wij nodigen u uit voor het organiseren en uitvoeren van één of meerdere activiteiten tijdens de Week van Zuidoost. In deze week organiseren verschillende partners en groepen uit de community activiteiten gericht op de bewoners en partners die op allerlei manieren verbonden zijn met Zuidoost.

Dit jaar is het thema: Verbinden vanuit kracht en ambitie.

De activiteiten in de Week van Zuidoost zijn erop gericht dat bewoners, bewonersgroepen en (alliantie)partners elkaar ontmoeten en elkaars kracht en ambitie (her)ontdekken. We streven ernaar dat de ontmoetingen en het ontdekken van elkaars kracht en ambitie leiden tot het aangaan van (duurzame) verbindingen, samenwerking en co-creatie. Voorbeelden van activiteiten zijn: workshops, dialogen, ontmoetingen, sportactiviteiten enzovoort. Alle ideeën zijn welkom!

Wilt u zelf een activiteit organiseren? Stuur dan uw plan uiterlijk 7 april 2024 naar deweekvan@Zoiszuidoost.nl 

Hier leest u waar een voorstel voor een of meerdere activiteiten aan moet voldoen.

Met vriendelijke groet,

Team Masterplan Zuidoost