Op donderdag 11 april heeft het WijkActieTeam (WAT) samen met het gebiedsteam Gaasperdam, de Politie (wijkagenten), Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte (THOR), woningbouwverenigingen Eigen Haard en Stadgenoot, en het Masterplan Zuidoost een themabijeenkomst over veiligheid in Holendrecht georganiseerd. De avond was interactief en bood bewoners de gelegenheid om hun ervaringen en zorgen over veiligheid in Holendrecht te delen. De bijeenkomst begon met een introductie van het WAT en hun rol in het aanpakken van veiligheidsproblemen in de buurt. 

Over het WijkActieTeam 

Het WAT is een samenwerkingsverband tussen de gemeente, politie en woningcorporaties met als doel om veiligheidsproblemen in de buurt aan te pakken. Bewoners kunnen bij het WAT terecht voor vragen, hulp bij problemen en advies op het gebied van veiligheid, zoals overlast, intimidatie, zorgen over jongeren, en andere veiligheidskwesties. 

Het WAT heeft drie locaties in Zuidoost: 

-Venserpolder, Albert Camuslaan 38 1102 WJ 

-Holendrecht, Holendrechtplein 38 1106 LP 

-G-buurt, Gravestein 25B 1103BH 

Wat vinden de bewoners van de veiligheid in Holendrecht? 

Tijdens de bijeenkomst hebben bewoners via stellingen verschillende onderwerpen besproken. Hoewel veel aanwezige bewoners zich over het algemeen veilig voelen, omdat ze al lang in Holendrecht wonen, ervaren ze de laatste tijd meer onrust in de buurt. Ze zijn van mening dat er meer aandacht moet worden besteed aan deze problemen en dat er actie moet worden ondernomen. 

Specifieke zorgen van bewoners zijn onder andere: 

De reeks ontploffingen in maart in de buurt, met de vraag of het nu voorbij is. 

Het gebrek aan activiteiten voor jongeren in de buurt, wat kan leiden tot hanggedrag. 

Wat willen bewoners van Holendrecht? 

Bewoners willen niet alleen serieuzer genomen worden door de betrokken instanties, maar ook op de hoogte worden gehouden van de acties die worden ondernomen om de veiligheidsproblemen aan te pakken. Tijdens de bijeenkomst kregen bewoners de kans om vragen te stellen aan vertegenwoordigers van de politie, gemeente en woningcorporaties. Ze benadrukten de noodzaak van samenwerking en transparantie om de veiligheid in Holendrecht te verbeteren. 

De input van bewoners zal door het WAT worden geanalyseerd en waar mogelijk worden opgevolgd met concrete maatregelen of doorverwijzing naar de juiste instanties. Er komt een vervolgsessie over ongeveer 6 maanden waarin er een terugkoppeling wordt gegeven over de punten die men toen ter sprake bracht.