De zorgen zijn groot. Weer een overval in de Amsterdamse Poort. Het Parool schrijft over de terechte emoties van de winkeliers; woede, angst, hoop, het is allemaal aanwezig.

De bewoners van Zuidoost ervaren het soms anders, maar de reactie en handeling van de vele betrokken organisaties zoals politie, gemeente Amsterdam, etc. is nadrukkelijk aanwezig. Men richt zich met diverse programma’s, projecten, maatregelen op de aanpak en bestrijding van (jeugd)criminaliteit. Expertise en inzet van de verschillende organisaties wordt gebundeld en er is stevige focus op de uitdaging waar we voor staan. Een uitdaging, dat moet ook gezegd worden, niet alleen voor Zuidoost, maar in andere stadsdelen van Amsterdam ook een urgent vraagstuk.

Mijn telefoon wordt overspoeld met berichten. Wat doet het Masterplan?

De alliantiepartners in het Masterplan zetten zich gezamenlijk in om tot alternatieve acties te komen. Hoe zorgen we dat de inspanning die geleverd bijdraagt aan de oplossing en hoe vergroten we de effectieve impact. Het Masterplan zet naast de reguliere acties de expertise in van diverse grassroots organisaties in Zuidoost. De huidige formele infrastructuur en de lokale informele netwerken moeten elkaar beter vinden om gezamenlijk een vuist te maken tegen jeugdcriminaliteit. Onze jeugd moet een toekomstperspectief hebben, het gaat om preventie d.m.v. meer aandacht voor identiteitsvorming, meer focus op talentontwikkeling, een hoger ambitieniveau voor onze jongeren op de scholen en het nog beter zichtbaar maken van de loopbaanperspectieven van onze jongeren en tegelijkertijd ook zorgen dat deze perspectieven realiteit zijn voor onze jeugd.

Om dit voor elkaar te krijgen verstevigt het Masterplan de kracht van onderop. Ownership vanuit de community en samen de schouders eronder. In een bijeenkomst over Jeugd & Veiligheid die georganiseerd is door Marisa Lisse van Mom Entrepeneurs, Waltoo van Voetballen voor Veiligheid en Gideon Everduim van FAES ( For An Equal Society) zijn er twee concrete voorstellen gekomen; we gaan door met de opzet van een passiepool. Bewoners die als informele coach ingezet wordt op het gesprek met jongeren te voeren die dreigen de verkeerde keuzes te maken. Een mooie aanvulling op het team van Credible Messengers dat zo waardevol werk doet. Meer massa, meer rolemodels, meer directe investering in de jongeren. Dat is wat het Masterplan doet! Samen Bouwen!