Amsterdam, 26 mei 2023

Saundra Williams stopt met ingang van 30 juni als programmadirecteur van Masterplan ZO. Na 2,5 jaar concludeert zij dat er iets anders nodig is om de beoogde systeemtransitie in beweging te krijgen. ‘Het is tijd om toe te werken naar een nieuwe werkpraktijk, waarbij de systemische werkwijze ruimte maakt voor de inbreng en het eigenaarschap van de leefwereld. Daar hoort ook een andere organisatorische inbedding bij.’’

Saundra heeft samen met haar programmateam gecommitteerd geïnvesteerd om het vertrouwen van de gemeenschap in het masterplan te borgen. Daarnaast heeft zij veel tijd en energie gestoken om het belang en de noodzaak om werken met en voor de community van Zuidoost te benadrukken bij de alliantiepartners van het masterplan. ‘’ik ervaar met trots het belang dat Alliantiepartners inmiddels aan community-based werken toekennen.’’

In haar rol als programmadirecteur heeft Saundra Williams niet geschuwd om ongemakkelijke en schurende gesprekken aan te gaan en op tafel te leggen waar systeem- en leefwereld onvoldoende op elkaar afgestemd zijn. Dat heeft zij met passie en toewijding gedaan en het heeft bij partners tot een nieuw gedeeld besef geleid. Onder leiding van Saundra heeft het programmateam belemmeringen zichtbaar gemaakt die verbeteringen voor bewoners in de weg staan.

‘’Nu is het van belang dat de Alliantiepartners de continuïteit verankeren en gezamenlijk stappen ondernemen voor het vervolg.’’

Saundra Williams rondt haar functie af op een voor haar en haar team gepaste en zorgvuldige wijze, in samenspraak met de Alliantie als inhoudelijke opdrachtgever en de gemeente Amsterdam als hiërarchisch opdrachtgever. Op donderdag 25 mei 2023 deelde zij tijdens een besloten bijeenkomst haar verhaal als eerste met de community van Zuidoost. Eerlijk en vanuit verbinding.

‘’Want de community van Zuidoost gaat mij nog steeds aan het hart en de ambities van het Masterplan zijn er voor hen.’’

Het vertrek van Saundra komt hard aan bij de community en roept veel vragen op. De community geeft met klem aan dat zij willen meedenken en meebepalen hoe het vervolgproces en de nieuwe fase van het masterplan eruit komt te zien. Ook deze laatste maand zal Saundra zich samen met het programmateam, als vertaler van de stem van de community, toeleggen op het agenderen van deze behoeften en signalen, zoals zij dat in de afgelopen 2,5 jaar ook hebben gedaan.

Statement vertrek Saundra Williams                                                                                             

Ik zal met ingang van 30 juni 2023 stoppen in mijn rol als programmadirecteur Masterplan ZO. Ik doe dat met pijn in mijn hart, maar weloverwogen. Ik geloof immers in wat het masterplan kan betekenen voor de bewoners van zuidoost als we deze opgave in gezamenlijkheid blijven oppakken.

We hebben met het programmateam veel energie en tijd gestoken om het vertrouwen van de gemeenschap in het masterplan te borgen en de alliantiepartners van het masterplan te doordringen van het belang en de noodzaak om te werken met en voor de community van Zuidoost. Ik ervaar met trots het belang dat Alliantiepartners inmiddels aan community-based werken toekennen.

En ik geloof ook dat er nu iets anders nodig is om de beweging die we in de afgelopen 2,5 jaar hebben ingezet op een goede manier door te laten gaan. Er is meer nodig om de beoogde systeemtransitie in beweging te krijgen en om toe te werken naar een nieuwe werkpraktijk, waarbij de systemische werkwijze ruimte maakt voor de inbreng en het eigenaarschap van de leefwereld. Daar hoort ook een andere organisatorische inbedding bij.

Ik heb in mijn rol als programmadirecteur niet geschuwd om ongemakkelijke en schurende gesprekken aan te gaan, om op tafel te leggen waar systeem- en leefwereld onvoldoende op elkaar afgestemd zijn. En wat dat vraagt van de partners, én van de community. Dat heb ik met passie en toewijding gedaan en het heeft bij partners tot een nieuw gedeeld besef geleid. Specifiek voor de gemeente geldt dat we belemmeringen zichtbaar hebben gemaakt die verbeteringen voor bewoners in de weg staan. De gemeente erkent deze belemmeringen. Nu is het van belang dat de Alliantiepartners de continuïteit verankeren en gezamenlijk stappen ondernemen voor het vervolg.

Daarmee komt het Masterplan in een nieuwe fase. Een fase waarin opnieuw moet worden gekeken naar de werkwijze, rol en opgave voor de alliantiepartners, de rol en positionering van de programmaorganisatie, en de rol en positie van community-based werken en de community in het Masterplan.

Ik rond mijn functie af op een voor mij en mijn team gepaste en zorgvuldige wijze, in samenspraak met de Alliantie als mijn inhoudelijke opdrachtgever en de gemeente Amsterdam als mijn hiërarchisch opdrachtgever. De community vertel ik mijn verhaal, zoals ik dit ook in dit schrijven doe. Eerlijk en vanuit verbinding. Want de community van Zuidoost gaat mij nog steeds aan het hart en de ambities van het Masterplan zijn er voor hen.

Saundra Williams

24 mei 2023