In de week van 27 mei tot en met 2 juni vindt alweer de derde editie plaats van de Week van Zuidoost. Samen stellen wij een divers weekprogramma op met input van bewoners, bewonersorganisaties, lokale ondernemers en partners van Masterplan Zuidoost. Hieronder staan de randvoorwaarden voor het organiseren en uitvoeren van één of meer activiteiten in de Week van Zuidoost. 

Wat moet een voorstel voor het organiseren en uitvoeren van een activiteit in de Week van Zuidoost inhouden:

 • Naam, rechtsvorm (natuurlijke persoon of rechtspersoon), adres, contactgegevens.
 • Beschrijving van de binding met het stadsdeel Zuidoost of met de community in Zuidoost. 

2 Inhoud van de activiteit:

 • Geeft een concrete beschrijving van de activiteit aan.
 • Beschrijf hoe de activiteit(en) bijdraagt aan de doelstelling van de Week van Zuidoost: bewoners, bewonersgroepen en (alliantie)partners ontmoeten elkaar en (her)ontdekken elkaars kracht en ambitie. De activiteit(en) moet gericht zijn op het zichtbaar en voelbaar maken van de kracht en ambitie van Zuidoost.
 • Beschrijf een duidelijke doelgroep (bijvoorbeeld: kinderen, jongeren, vrouwen en/of alle bewoners van Zuidoost).
 • Geeft aan met welke partij(en) binnen Zuidoost wordt samengewerkt bij het organiseren en/of uitvoeren van de activiteit(en). De activiteit(en) dienen gericht te zijn op samenwerking en co-creatie, waarbij verschillende partijen binnen Zuidoost gezamenlijk werken aan de realisatie van de activiteit. 

3 Budget en benodigdheden:

 • Een helder overzicht van het benodigde budget en eventuele andere benodigdheden voor het evenement. Geef ook aan of een andere partij(en) de organisatie en uitvoering van deze activiteit(en) tijdens de Week van Zuidoost faciliteert en/of co financiert.

4 Locatie, deelnemers, duur en tijdstip:

In het voorstel dient u de volgende zaken duidelijk te vermelden.

 • De beoogde locatie(s) en de gewenste setting voor de activiteit.
 • Voor hoeveel personen de activiteit bedoeld is.
 • Het tijdstip waarop de activiteit(en) wordt uitgevoerd.
 • Wat is de duur van de uitvoering van de activiteit? De voorgestelde duur moet haalbaar zijn.
 • Op welke dag(en) wordt de activiteit uitgevoerd?
 • Op welk dagdeel wordt de activiteit uitgevoerd (ochtend, middag, avond)?

Randvoorwaarden voor het organiseren en uitvoeren van één of meer activiteiten in de Week van Zuidoost:

 • Een activiteit wordt door een groep bewoners, een bewonersorganisatie (grassroots organisatie) of een groep lokale ondernemers georganiseerd en uitgevoerd. 
 • Activiteiten dienen aan te sluiten bij het overkoepelende thema van de Week van Zuidoost: Verbinden vanuit kracht en ambitie.
 • Activiteit is divers en inclusief, gericht op het versterken van de gemeenschap.
 • De organisatoren van de activiteiten moeten zorgen voor veilige en toegankelijke locaties, waar bewoners zonder zorgen kunnen deelnemen aan de activiteiten.
 • Voorstellen dienen gericht te zijn op samenwerking en co-creatie, waarbij verschillende partijen binnen Zuidoost gezamenlijk werken aan de realisatie van de activiteit.
 • Er moet gebruik worden gemaakt van een social media strategie om de activiteit te promoten en de betrokkenheid te vergroten. Gebruik van relevante hashtags en vermelding van @WeekvanZuidoost en andere relevante accounts wordt aangemoedigd.
 • Logo’s en branding van de Week van Zuidoost en ZO=Zuidoost moeten duidelijk aanwezig zijn. 
 • De organisator en/of uitvoerder van de activiteit(en) heeft de verantwoordelijkheid om de evenementencoördinator van het team Masterplan tijdig en regelmatig te informeren over de voortgang van de voorbereiding en uitvoering van de activiteit(en). 

De deadline voor het insturen van plannen voor activiteiten is 7 april. Bij vragen of opmerkingen staan wij tot uw beschikking. We kijken uit naar uw bijdragen aan de Week van Zuidoost. 

Download hier het aanvraagformulier