Op 14 juni 2023 vond de laatste alliantievergadering plaats met Saundra Williams als programmadirecteur. Voorafgaand deze vergadering ontving de alliantie een brandbrief vanuit een groep diverse bewoners. Op verzoek van deze bewoners vindt er op dinsdag 11 juli een community bijeenkomst met de alliantie plaats. Dit gesprek gaat onder andere over de gang van zaken n.a.v. het vertrek van Saundra Williams, de volgende fase van het Masterplan en hoe de alliantie de community hierin zal betrekken. Lees hier meer informatie over de community bijeenkomst.