Saundra Williams vertrok op 30 juni als programmadirecteur voor het Masterplan Zuidoost. Eind augustus werd op deze website de vacature geplaatst voor een interim programmadirecteur.

Op 25 september gaf de selectiecommissie haar advies voor de werving van een interim programmadirecteur voor het Masterplan Zuidoost. De commissie heeft een gedegen en inclusief proces van werving afgerond. Helaas is er nu geen geschikte kandidaat gevonden. De kandidaten waren elk op deelterreinen wel ervaren en kundig. Maar de commissie vond geen van de kandidaten die zij heeft gesproken benoembaar.

Advies selectiecommissie

In de selectiecommissie waren het programmateam, de bewoners, de stadsdeelcommissie en de gemeente ambtelijk vertegenwoordigd. De leden van de selectiecommissie hebben zich gedurende het proces goed kunnen verplaatsen in het perspectief van elkaars achterban. De selectiecommissie adviseert om de opdracht met ongewijzigd profiel niet het opnieuw uit te zetten. Omdat dit volgens de commissie niet zal leiden tot een benoembare kandidaat. De burgemeester stelt als voorzitter van de alliantie voor om het advies van de selectiecommissie in zijn geheel aan te nemen.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met Mavis Carillho, Directeur Bestuur en Management Advisering, en waarnemend programmadirecteur Masterplan Zuidoost  via het programmabureau: communicatie@zoiszuidoost.nl