Dinsdag 12 juli 2022 ondertekenden de Jeugdlobbyisten en programmadirecteur Saundra Williams een convenant. De Jeugdlobbyisten willen met name jongeren tussen de 12 en 27 jaar in stadsdeel Zuidoost bereiken. Een belangrijke groep, die alle aandacht verdient.

Signaleren

De Jeugdlobbyisten vormen een cirkel binnen het jongerennetwerk van het masterplan en richten zich op de thema’s: wonen, onderwijs, welzijn en veiligheid. Voor al deze onderwerpen geldt, dat de Jeugdlobbyisten signaleren wat er bij jongeren leeft, welke vragen zij hebben en op welke manier zij het best ondersteund kunnen worden.

Delen

Alle kennis en informatie, die de Jeugdlobbyisten hebben van jongeren in Zuidoost, brengen zij in bij de werkgroepen waar zij aan deelnemen of geven het direct door aan het programmateam. Zo laten zij de stem van jongeren horen. Zodat er niet over, maar met jongeren gesproken wordt en zij kunnen bijdragen aan oplossingen, die met hen bedacht zijn en met hen uitgevoerd worden.

Doen

Daarnaast gaan de Jeugdlobbyisten diverse activiteiten voor jongeren organiseren, onder andere: kookworkshops, een sponsorloop, workshop belastingaangifte, bijeenkomsten over het kopen of huren van een woning en informatieavonden over veiligheid.

De Jeugdlobbyisten zijn te volgen via Instagram en LinkedIn.

Gerelateerde berichten