De Afrikaanse gemeenschap in Amsterdam Zuidoost verenigt zich. In co-creatie met het Masterplan Zuidoost werkt SMART (South East Masterplan African Representative Team) aan een beter beleid door de bewoners van Afrikaanse komaf in het stadsdeel een stem te geven. 

Otas Elum, een van de initiatiefnemers, zegt dat de Afrikaanse gemeenschap lange tijd niet is meegenomen in heel veel dingen. “Het is goed dat we nu worden betrokken bij het Masterplan.” Op zaterdag 17 december vindt het eerste SMART evenement plaats om de bewoners te activeren en te informeren over het Masterplan Zuidoost. 

Prikkelen om te co-creëren 

“De Afrikaanse gemeenschap in Zuidoost is nog niet genoeg georganiseerd om hun stem te laten horen. SMART is opgericht om onze wensen en behoeften kenbaar te maken.” De groep bestaat uit zes initiatiefnemers en richt zich vooral op mensen die afkomstig zijn uit Afrikaanse landen. “Ik zie raakvlakken met de vijf ambities van het Masterplan. Onderwijs en jeugd, veiligheid, werk, wonen en economie zijn ook punten waar wij verandering in willen zien. SMART is er om de mensen te prikkelen om te co-creëren en de leef-en systeemwereld samen te brengen.” 

Meer dan alleen een geluid 

“Het is makkelijk om vanaf de zijlijn te praten, maar ik wil intensief meedoen. Ik geloof dat je moet werken als je iets wilt bereiken en daarom wil ik mijn gemeenschap wakker schudden.” Elum vervolgt: ”Geef de schuld niet aan de overheid. Want als wij niks zeggen, weten ze ook niet wat wij als gemeenschap nodig hebben. Er zijn vaak dingen door hogere partijen beloofd en niet nagekomen, waardoor het wantrouwen in het systeem groot is. Ik heb hoop dat het Masterplan Zuidoost meer kan zijn dan alleen een geluid. Community based werken is een stap in de goede richting.” Toch is er volgens de initiatiefnemer veel tijd, geduld en een luisterend oor nodig om oude gewoontes te veranderen en het hart van de mensen echt te winnen.

Investering in de Afrikaanse gemeenschap

Om goed te kunnen co-creëren is het volgens Elum van groot belang dat er eerst goed wordt geïnvesteerd in de community. Er moet in kaart worden gebracht wat nodig is om de Afrikaanse gemeenschap in Zuidoost te versterken. “Want als je geen kennis hebt, kan je onmogelijk meepraten. Een huis zonder goede fundering stort hoe dan ook in.” Het bottom-up werken vraagt om het loslaten van oude systemen waardoor de mensen echt begrepen kunnen worden, legt Elum uit, “Het zaadje is gepland, we moeten er nu samen voor zorgen dat het uitgroeit tot een sterke boom.”