Tijdens de kickoff bijeenkomst op 7 maart hebben bewoners en vertegenwoordigers van organisaties en instanties kunnen zien wat we gaan doen in de zogenoemde heroriëntatie van Masterplan Zuidoost. Je kunt de hele bijeenkomst hier terugkijken. Of bekijk de highlights op ons youtubekanaal @zoiszuidoost: waarover gaat deze bijeenkomst, wat is ook al weer het masterplan en wat houdt de ‘heroriëntatie’ nu eigenlijk in?

Mavis Carrilho begeleidt dit heroriëntatie-proces. Zij was in 2023 al in gesprek met de bewoners die een voorstel hebben gedaan om de rol van de bewoners beter te verankeren in de organisatie en uitvoering van Masterplan Zuidoost. Dit voorstel heet de blueprint en is de basis voor de heroriëntatie. Mavis heeft verschillende mensen gevraagd om te onderzoeken hoe we op deze basis een duurzame, inclusieve en transparante samenwerking en aanpak kunnen bouwen.

Wat onderzoeken we?
Er zijn vier belangrijke thema’s:

1 samenwerking met de community
We onderzoeken hoe de community based aanpak van Masterplan Zuidoost tot nu toe heeft gewerkt en hoe we dat kunnen verbeteren. Femke Kaulingfreks doet dit onderzoek. Zij richt zich vanuit de Wibautleerstoel aan de Universiteit van Amsterdam vooral op relaties binnen sociale groepen in de stad en op de relatie tussen overheid en inwoners.

2 governance
Hoe doen we dat: als bewoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en de overheid gelijkwaardig samenwerken? We evalueren hoe we het tot nu toe hebben gedaan en onderzoeken welke veranderingen nodig zijn om de rol en de stem van de bewoners in deze samenwerking te kunnen verankeren. Najah Aouaki is grootstedelijk econoom en begeleidt dit onderzoek.

3 de ambities
In het Masterplan werken we samen aan een beter leefbaar en veilig Zuidoost met gelijke kansen voor alle bewoners. Dat is een breed begrip, wat we vertaald hebben in ambities: de samenwerking bundelt zich in de thema’s inclusie en participatie, veiligheid, wonen, kansen voor de jeugd (onderwijs), werk en economie. We onderzoeken of de ambities, die we 3 jaar geleden hebben vastgesteld, nog steeds gelden. En hoe we het samenwerken rondom deze ambities kunnen verbeteren.

4 communicatie
Hoe zorgen we ervoor dat bewoners zich betrokken voelen bij het Masterplan? Dat zij niet alleen weten waar we met het Masterplan aan werken, maar daar ook een actieve rol in hebben? Dat we met elkaar de bewoners bereiken voor wie we met zijn allen samenwerken in dit Masterplan? We onderzoeken hoe bewoners de communicatie tot nu toe hebben ervaren, wie we hebben bereikt en kijken hoe we ook de communicatie samen met bewoners duurzaam, transparant en inclusief kunnen (blijven) organiseren.

Hoe zijn bewoners bij dit onderzoek betrokken?
In kleine groepen evalueren wat de ervaring is van bewoners en lokale professionals met Masterplan Zuidoost. We bespreken wat goed gaat, wat beter kan en hoe we dat zouden kunnen aanpakken. De blueprint vormt het uitgangspunt. Per onderdeel hebben we meerdere sessies georganiseerd. Stephany Biezen is vanuit de community betrokken bij de heroriëntatie en organiseert de sessies.

Niet alleen bewoners
Naast bewoners spreken de onderzoekers ook mensen die tot nu toe in het Masterplan hebben samengewerkt. De alliantiepartners, de doorbraakteams, de mensen van het programmabureau en ook mensen die er (nog) niet bij betrokken zijn.

Wanneer zijn deze onderzoeken?
De interviews en groepsgesprekken zijn in maart begonnen en lopen door tot in mei. Alle bewoners en lokale professionals die eerder hebben aangegeven dat zij graag mee wilden denken, zijn benaderd om hieraan mee te doen. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Stephany Biezen via community@zoiszuidoost.nl.

Wat gaat dit opleveren?
Mavis Carrilho verzamelt in juni de opbrengsten van deze onderzoeken: adviezen voor een passende manier van community based werken voor Zuidoost, een voorstel voor inclusieve, duurzame en transparante governance van het Masterplan, suggesties om de ambities van het Masterplan te actualiseren en een voorstel voor een community based communicatiestrategie. Daarmee kan zij de alliantie adviseren over hoe we samen verder kunnen werken aan het Masterplan. Ook is deze opbrengst een belangrijke leidraad voor het werven van een nieuwe programmadirecteur.

Hoe informeren we bewoners van Zuidoost hierover?
We gebruiken hiervoor in ieder geval de eigen kanalen van het Masterplan, zoals de website zoiszuidoost.nl en de maandelijkse pagina’s over het Masterplan in Zuidoost&Meer. Daarnaast zijn de eigen kanalen van de community’s in Zuidoost een belangrijke informatiebron voor bewoners. Wil je ook geïnformeerd worden via mail? Meld je dan graag aan via community@zoiszuidoost.nl.  In juni geven we opnieuw een update.