Vrijdag 14 juli was het openingsfeest van het Empower centrum van G buurt Noord (Gravenstein en Geldershoofd). In april werd het Empower centrum al officieel geopend voor de bewoners.

In het centrum werken bewoners samen met professionals van Rochdale, gemeente Amsterdam en bewonersverenigingen om de behoefte van de wijk te bepalen. Bewoners kunnen hier terecht voor vragen over onder andere wonen, werk, veiligheid en schuldhulpverlening. Het centrum dient ook als ontmoetingsplek voor jong en oud.

Tijdens de opening van het feest konden bewoners vragen stellen aan Wethouder Moorman, Mohamed Acharki (bestuursvoorzitter Rochdale), Tanja Jadnanansing (voorzitter DB ZO), Neumine Marshall (bewoner Geldershoofd en voorzitter stadsdeelcommissie), Willem Janssen (directeur Buurtteam) en Prinses Laurentien(Organisatie Gelijkwaardig Herstel, een samenwerking tussen getroffen ouders en hun kinderen en onafhankelijke deskundigen voor menselijke, rechtvaardige en eenvoudige oplossingen in de kinderopvangtoeslagaffaire). Het gesprek werd gemodereerd door Jeritza Toney.