Op donderdag 20 mei ondertekenden Bernadetta Zorg, ‘t Spinnenwiel, Bloei & Groei, Going Social, Talita Yvonne Kreeveld en Stichting SES met stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing, stadsdeelbestuurder Dirk de Jager (EZ) en programmadirecteur Saundra Williams een intentieverklaring. Met het plaatsen van de handtekeningen wordt vanuit het masterplan Zuidoost de intentie uitgesproken om de Samenwerkende Organisaties Venserpolder te ondersteunen in het ontwikkelen van een visienotitie Venserpolder 2021 met de bijbehorende organisatie en werkwijze.

De samenwerkende organisaties willen een lokaal verankerde (welzijns-)economie ontwikkelen, die uitgaat van de vraag en behoefte in de wijk en niet van het aanbod, dat vaak van buiten de wijk van bovenaf wordt gestuurd. Lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties, die al actief in de gemeenschap zijn, weten als geen ander wat er speelt bij bewoners en wat zij nodig hebben om hun wijk op te bouwen.

Een economie waar gezondheid en welzijn van bewoners de basis vormt en inclusief en eerlijk is, door rekening te houden met ongelijke startposities, die er zijn in Venserpolder. Dit vraagt andersoortige investeringen, eigenaarschap en balans tussen de verschillende partijen. Met meer nadruk op maatschappelijke organisaties en burgers, coöperaties, kleinbedrijf en sociale ondernemingen en minder ruimte voor bedrijven, die primair gericht zijn op winst en groei.

De start is er in Venserpolder. De ambities die er zijn, passen in het masterplan Zuidoost en bij de ideeën van programmadirecteur Saundra Williams om met bewoners en lokale ondernemers samen te werken en de wijk van binnenuit te ontwikkelen.