In 2021 zag het Masterplan Zuidoost het licht. Een ambitieus plan om van Zuidoost in twintig jaar tijd een bruisend en kansrijk stadsdeel te maken. Een stadsdeel waarin bewoners, en met name de jongeren die er opgroeien, dezelfde kansen hebben als ieder ander in de stad. Onderwijs vervult daarin een belangrijke rol. Dat was de reden waarom de actiegroep ideale vo-school twee jaar geleden in het leven werd geroepen. Alle schooldirecteuren uit Zuidoost en de actiegroep kwamen vlak voor de zomervakantie 2023 bijeen om een eerste balans op te maken. Waar zijn alle betrokken partijen in Zuidoost het afgelopen jaar mee bezig geweest? Wat heeft het opgeleverd? Wat is wel gelukt, en wat niet? En hoe verder?