De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de ambities van Masterplan Zuidoost aan te laten sluiten op de vragen en behoeften van ondernemers in Zuidoost.

Vul hier het onderzoek in. Het survey duurt slechts 3 minuten.

Versterken lokale economie

Eén van de doorbraken binnen ambitie Werk en Economie is het ‘versterken van de lokale economie’. Deze doorbraak is nog in een ontwikkelfase. Om te weten welke ondersteuning ondernemers nodig hebben in Zuidoost, is het nodig om te inventariseren wat de behoeften en kansen zijn. Deze inventarisatie wordt gedaan met behulp van de ervaringen en expertise van lokale ondernemers. In stadsdeel Zuidoost is het ondernemerschap in een hoog tempo aan het veranderen en ligt de nadruk steeds meer op kennis, ‘global entrepreneurship’ en een goed netwerk. Het wordt steeds belangrijker dat ondernemers beschikken over de juiste middelen, vaardigheden en kansen krijgen om in de lokale economie mee te kunnen draaien. 

Ondernemersnetwerk 

Ondernemers werkzaam in Zuidoost en bewoners die activiteiten ondernemen voor de buurt, zijn van groot belang voor de uitvoering van het Masterplan. Ze zijn gelijkwaardige gesprekspartners in de ontwikkeling en uitvoering. Ondernemers die als gesprekspartners willen fungeren en input willen geven op diverse thema’s gericht op werk en economie, worden actief betrokken. Het ondernemersnetwerk zal fungeren als klankbord voor het Masterplan. 

Meer weten over het ondernemersnetwerk? Reageer via mail.