Het proces om een interimmanager aan te stellen, die de leiding van het programmateam, de sturing op de ambities en contacten met de partners waarneemt, is in volle gang. De interimmanager zal deze rol vervullen tot er een nieuwe programmadirecteur is aangesteld. Er is een waarnemende staf, bestaande uit Pasha ElstakChareen Soekardjo, Judith Codrington en Pearl Steffens, die de dagelijkse leiding van het Masterplan op zich neemt totdat de interimmanager is aangesteld. Lees hier meer over het team.