Agenda   7 maart 2024

Verder met Masterplan Zuidoost

Hoe gaan we verder met Masterplan Zuidoost? Wat is er gebeurd na het gesprek tussen de community en de alliantie in juli 2023*? We organiseren een bijeenkomst op donderdag 7 maart om de bewoners van Zuidoost te informeren én om het gesprek voort te zetten. Het is de start van de evaluatie en heroriëntatie van Masterplan Zuidoost. Dus wil je weten hoe we dat gaan doen? En welke rol en stem jij als bewoner daarin hebt? Check dan in op 7 maart.

Zet vast in je agenda:
Bijeenkomst ‘Verder met Masterplan Zuidoost’
Datum: donderdag 7 maart 2024
Locatie: No Limit, Geldershoofd 80
Tijd: 19:00 tot 21:00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)

Je kunt je hier aanmelden.

De jonge reporters maken een verslag van de bijeenkomst. Dat is later terug te kijken.

*Wat vooraf ging:
Tijdens een bewonersbijeenkomst op 11 juli 2023 over de voortgang van het Masterplan, uitten bewoners en lokale professionals hun zorgen. Zij voelden zich tot nu toe onvoldoende betrokken bij het Masterplan. De burgemeester -als voorzitter van de Alliantie- erkende de geuite zorgen en bood de community de ruimte om zelf met een plan voor hervorming van Masterplan Zuidoost te komen. Dat plan ligt er nu in de vorm van een blueprint. Daarin staat hoe zeggenschap en mede-eigenaarschap van bewoners goed en structureel geregeld kan worden.

De alliantie Masterplan Zuidoost heeft op 13 december 2023 ingestemd met de start van de evaluatie en heroriëntatie van Masterplan Zuidoost op basis van de blueprint. Mavis Carillho is als procesbegeleider aangesteld om dit proces met alle betrokkenen te organiseren.