Agenda   15 december 2022

Heel Amsterdam samen sterker tegen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

In Amsterdam zetten professionals, hulpverleners, (in)formele ondersteuners, vrijwilligers en bewoners zich dagelijks in voor de preventie en bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM).

Na de lancering van het Handboek Samen Sterker tegen HGKM, breiden de (lokale) netwerken steeds verder uit. Op 15 december gaan Stadsdeel Zuidoost, Venzo en het Masterplan Zuidoost hierover in gesprek.

Voor wie

Deze bijeenkomst is voor iedereen die in contact komt met bewoners uit Zuidoost en een bijdrage levert – van preventie tot nazorg – in de aanpak tegen huiselijk geweld en kindermishandeling.

Programma

13.00-13.30 uur       Inloop met koffie/thee

13.30-14.00 uur       Start Programma Host. Collin Edson en welkomstwoord door stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing

 14.00-15.00  uur       

  • Verleden- No More huiselijk geweld en Kindermishandeling: met Sheela Vyas en Naïra Gomez

We blikken terug op wat we afgelopen jaren hebben gedaan in Zuidoost.

  • Heden: Geweldig in huis:  met Kenny Zchüschen Venzo en Lucia Martis Profor

De partners van de ‘Geweldig in Huis’-groep. Hoe het handboek is toegepast in de samenwerking met lokale professionals en maatschappelijke organisaties.

  •  Toekomst Masterplan Huiselijk Geluk: met DB-lid Vayhistha Miskin,  Naïra Gomez en  Chourouk Demnati

De inbedding van het project Geweldig in Huis en de aansluiting bij de ambities uit Masterplan Zuidoost en bij alle betrokkenen zoals reguliere organisaties en hun activiteiten. Vooruitkijken hoe we samen verder gaan en krachten bundelen voor Huiselijk Geluk.

Pauze

15.15 -16.15  uur      Start Workshops (keuze uit 4)

16.20-16.30  uur     Terugkoppeling workshops

16.30-17.00  uur     Netwerken

17.00 uur                   Einde programma

Aanmelden voor de bijeenkomst en workshops kan via n.gomez@amsterdam.nl