Leesplezier voor kinderen en ouders. 

Taal is de sleutel tot een succesvolle schoolcarrière en tot maatschappelijke participatie. Dat geldt voor kinderen en voor hun ouders en verzorgers.  Woordenschat en lezen zijn belangrijk voor plezier en succes op school.

Het komende jaar gaan alle scholen in Zuidoost (voor-, basis-, en VO-scholen) nog meer aandacht besteden aan lezen en het vergroten van de woordenschat in samenwerking met de openbare bibliotheek. Ouders en verzorgers betrekken we, want meer praten, spelen en lezen helpt hun kinderen.

We richten ons daarbij op leesplezier en het stimuleren van leeshonger van leerlingen. De activiteiten die wij ondernemen, zijn met name gericht op het aanbod na schooltijd en de vakantieperiode.

Elk kind een boek cadeau
De eerst actie sluit aan bij de kinderboekenweek. Deze week ontvangt elke basisschool een boekenpakket met 20 boeken, per niveau vijf boeken, waaruit kinderen kunnen kiezen.  Ze ontvangen allemaal een flyer met informatie over de boeken om mee te nemen naar huis en samen met ouders of verzorgers een boek te kiezen. Het boekenpakket is een cadeau aan de school. Voor eind december 2021 ontvangen alle leerlingen het gekozen boek.

Aftrap ZO=Zuidoost Leest!
Op 21 oktober is de publieke aftrap van ZO=Zuidoost Leest! De gloednieuwe animatieserie Anansi de spin van het team van Iven Cudogham wordt tijdens Cinekid in het Bijlmer Parktheater vertoond. Dat is de feestelijke start van ZO=Zuidoost Leest! Later dit jaar ontvangen alle scholen het prachtige lesmateriaal dat bij de prentenboeken en animatiereeks Anansi de spin hoort. Dayenne Schurman-de Bruin ontwikkelde dit lesmateriaal.

Kijk hier naar een verslag van de jonge reporters over de bijeenkomst van 21 oktober

Boekenclub groep 8
In de boekenclubs lezen de kinderen samen, wordt onderzoekend lezen gestimuleerd, worden verdiepende gesprekken gevoerd, worden creatieve opdrachten gemaakt naar aanleiding van het verhaal en wordt stilgestaan bij onbekende woorden. Leerlingen maken kennis met verschillende boeken en ontdekken steeds meer hun leesvoorkeur. Zij krijgen ook challenges en creatieve opdrachten die thuis uitgevoerd moeten worden.

Alle basisscholen in Amsterdam Zuidoost kunnen een boekenclub aanvragen voor groep 8! De boekenclub vindt plaats onder of na schooltijd. Meld je aan via formulier boekenclub.