21 juli 2021

Empowerment jongeren

Wij zoeken organisaties die jongeren kunnen helpen met het ontwikkelen en versterken van levensvaardigheden die niet standaard in het schoolpakket zitten. We vragen deze organisaties om met onze ondersteuning, een aantal plekken beschikbaar te stellen voor jongeren uit Zuidoost. Wij vinden het belangrijk dat het project/programma wordt gedragen door mensen die hun wortels of hart in Zuidoost hebben liggen.

Empoweren van jongeren

Een van de doelen van het  Masterplan Zuidoost is om betere kansen te creëren voor jongeren. We doen dit door te investeren in onderwijs, wonen, werk en natuurlijk in de jongeren zelf. Zij zijn de toekomst van Zuidoost. We willen jongeren ondersteunen door hen vaardigheden te leren om hun leiderschap en persoonlijk ontwikkeling te versterken en hen in staat te stellen dit over te dragen aan anderen. Zodat zij zich op hun beurt ook weer inzetten voor jongeren van Zuidoost.

Masterplan als verbinder

Wij willen graag verbinden, initiatieven koppelen, daar waar nodig als smeermiddel fungeren en ondersteuning bieden. Onze financiële middelen zijn niet onuitputtelijk en die willen we op een doordachte manier inzetten. We willen kansen pakken, slimme initiatieven koppelen en inspirerende samenwerkingen starten.

Ontwikkelen van levensvaardigheden

Met het Masterplan willen we organisaties stimuleren om een grotere groep jongeren te bereiken. Organisaties die zich richten op het ontwikkelen en versterken van vaardigheden op het gebied van empowerment, leiderschap, persoonlijke en talentontwikkeling van jongeren tussen 15 en 24 jaar. En dan met name gericht op die jongeren voor wie het ontwikkelen van deze vaardigheden om financiële, sociale, culturele of andere redenen, niet vanzelfsprekend is.

Wij gaan graag in gesprek met partijen die programma’s/projecten aanbieden om jongeren te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling en leiderschap.

Reageer voor 15 augustus 2021 via het contactformulier of stuur een mail naar info@zoiszuidoost.nl