De vo-scholen in Zuidoost bieden veel kansen aan kinderen om te leren, zichzelf te ontplooien en hun talenten optimaal te benutten. In het Masterplan bestaat de ambitie om de scholen in Zuidoost verder te ontwikkelen tot ideale school met ieder met hun eigen karakter. In het Masterplan staat: “De ideale middelbare school regisseert de samenwerking met verschillende professionals die werken aan de ontwikkeling van de kinderen: leraren, ouder-kind adviseurs, jongerenwerkers, sportbuurtwerkers enzovoort. Zij werken vanuit een gedeelde en stevige (pedagogische) visie als team samen.” We willen graag samen met de gemeenschap nadenken over deze visie vanuit en rondom de ideale vo-school.

Donderdag 16 september hebben daarom ouders, leerlingen, professionals in een eerste bijeenkomst in Zuidoost samen nagedacht over een pedagogische visie die geldt als basis voor de vo-scholen. De deelnemers van de bijeenkomst spraken over de verantwoordelijkheid en de rol die de scholen en professionals daarbij hebben. En de rol die de leerlingen en ouders hebben. Ook is gesproken over de invulling van de school en de naschoolse activiteiten.

Belangrijke opbrengsten zijn onder andere de wens om oprechte aandacht voor elkaar te hebben, liefde voor de leerlingen, net even een stapje extra doen, de zorg voor elkaar en de ruimte om opbouwende kritiek te geven. Alle input is in een rode draad gegoten. Ook is gebleken hoe strijdbaar iedereen is voor een goede school voor onze leerlingen. 

Aan het eind van de bijeenkomst bleek dat iedereen er nog niet over was uitgepraat. De volgende stap is om de rode draad breder te toetsen, nog meer ouders te betrekken en nog meer leerlingen aan het woord te laten en zo samen dichterbij te komen. Zodat we het doel kunnen bereiken en dat is: het komen tot een gezamenlijke visie over wat ideaal is voor onze vo scholen, de leerlingen en de ouders van stadsdeel Zuidoost.

Wil je zien wat er gezegd is en hoe het is gegaan? Bekijk hieronder een getekende illustratie van tekenaar Jesper Buursink. 

Als je op de hoogte gehouden wilt worden over de ontwikkelingen en volgende bijeenkomsten rondom de ideale school, mail dan naar voschool@zoiszuidoost.nl