Organisatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft zich als alliantiepartner meerjarig verbonden aan ZO om de ambities in het Master Plan te helpen realiseren.