De partners van de Alliantie Masterplan Zuidoost gaan samen met bewoners en lokale organisaties het Masterplan evalueren en actualiseren. Hiermee geeft de alliantie gehoor aan de oproep van bewoners om hen meer te betrekken bij het Masterplan. Een groep bewoners heeft het initiatief genomen om met andere leden van de community van Zuidoost een blueprint te maken. Daarin staat hoe zeggenschap en mede-eigenaarschap van bewoners goed en structureel geregeld kan worden. Alle alliantiepartners hebben dit voorstel nu omarmd.

Masterplan Zuidoost is bijna drie jaar geleden gestart als een integrale en langjarige aanpak omleefbaarheid, veiligheid en kansengelijkheid voor bewoners van Zuidoost te verbeteren. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken samen in de Alliantie Masterplan Zuidoost om de nodige verbetering voor elkaar te krijgen.

Tijdens een bewonersbijeenkomst op 11 juli 2023 over de voortgang van het Masterplan, uitten de aanwezigen hun zorgen. Zij voelden zich tot nu toe onvoldoende betrokken bij het Masterplan. De burgemeester -als voorzitter van de Alliantie- erkende de geuite zorgen en bood de community de ruimte om zelf met een plan voor hervorming van Masterplan Zuidoost te komen. Dat plan ligt er nu in de vorm van een blueprint.

De belangrijkste aanbeveling van de bewoners in de blueprint:
Draag er zorg voor dat de stem en behoeften van bewoners een centrale rol spelen in het besluitvormingsproces van Masterplan Zuidoost. En let daarbij op drie belangrijke dingen:
1) duurzaam: zorg dat het beleid blijvend is;
2) inclusief: stel de bewoners voor wie het beleid bedoeld is in staat om gelijkwaardig mee te doen;
3) transparant: wees duidelijk over wie het doet, wat het kost en wat de resultaten zijn.

In de vergadering van de Alliantie op 13 december 2023 bleek dat alle alliantiepartners de stem van de bewoners goed hebben gehoord. De blueprint werd enthousiast ontvangen én aangenomen. De evaluatie en heroriëntatie starten in januari 2024. De stem van de bewoners heeft hiermee een centrale rol gekregen in de voortgang van Masterplan Zuidoost.

Vervolgstappen
Dit zijn de stappen die de alliantiepartners en community samen gaan zetten:
1. In januari evalueren we het Masterplan op de thema’s die de community heeft aangegeven (governance, organisatiestructuur en – cultuur, interne en externe communicatie en het behalen van de ambities);
2. Vanaf maart actualiseren we -op basis van de evaluatie- het Masterplan.
Dus ook de heroriëntatie doen we in samenspraak met de bewoners.
In het voorjaar zoeken we een nieuwe directeur, om het geactualiseerde Masterplan samen met de community en de alliantiepartners verder uit te voeren.

Mavis Carrilho is zowel door de bewoners als door de alliantiepartners gevraagd om de heroriëntatie te begeleiden: “Ik ben blij en vereerd met deze opdracht. Het is eigenlijk vanzelfsprekend om na drie jaar Masterplan te kijken hoe het gaat en wat er beter kan. We leren en ontwikkelen met elkaar een nieuwe manier van samenwerken, niet alleen tussen alliantiepartners maar vooral ook met bewoners. Met de heroriëntatie zetten we hierin een belangrijke stap”.

Een speciale dankbetuiging aan alle leden van de initiatiefgroep, die zich met hart en ziel onbezoldigd hebben ingezet voor het gehele proces. Zij hebben hard gewerkt om alle bewoners van Zuidoost een stem en een gezicht te geven in toekomstige besluitvormingsprocessen.

Wil je de blueprint lezen, die de bewoners hebben gemaakt? En wil je weten wie de leden van de initiatiefgroep zijn? Die vind je hier Blueprint – hervorming governance Masterplan Zuidoost – vanuit bewonersperspectief