Jongeren van nu zijn heel creatief, ondernemend, veerkrachtig en zoeken grenzen op. In hun ontwikkeling meten zij zich aan leeftijdgenoten en leven in het hier en nu. Jongeren in Zuidoost groeien op in een omgeving, die niet vanzelfsprekend de meeste kansen biedt.

Het onderwijs in Zuidoost en haar partners hebben een gemeenschappelijke opdracht om gelijke kansen te bieden en te zorgen voor voldoende perspectief. Hier is lef en doorzettingsvermogen voor nodig. Om tot een gezamenlijk aanpak te komen hebben leerlingen, ouders, medewerkers en professionals in en rond v(s)o-scholen in Amsterdam Zuidoost een pedagogische visie opgesteld. De visie bestaat uit vijf kernwaarden: betrokkenheid, uniciteit, ontplooiing, een veilige plek en vertrouwen.

Op donderdag 10 maart werd deze pedagogische visie ondertekend door alle v(s)o-scholen in Zuidoost, de inwoners, politie, OKT, Zuidoost City, jeugdlobbyisten, wethouder Simone Kukenheim, stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing en programmadirecteur Saundra Williams. Hieraan vooraf gingen leerlingen, docenten, wethouder Kukenheim en de stadsdeelvoorzitter met elkaar in gesprek over de opgestelde visie.

Lees hier de ondertekende visie.