24 juni 2021

De kinderen van Zuidoost aan het woord

Wij vroegen aan de leerlingen van de Achtsprong wat zij belangrijk vinden voor Amsterdam Zuidoost. Andrews, Malchero, Kevin, Sagi, Robert, Magdalena, Fa’raysa en Yaba hebben dit prachtig verwoord. In deze video omschrijven de jongeren wat voor hun belangrijk is dat moet gebeuren in Zuidoost. 

Lees hieronder hoe wij deze belangrijke onderwerpen oppakken met het Masterplan:

Ik vind dat iedereen voorbereid moet worden op de middelbare school
Met het Masterplan willen we meer aandacht besteden aan de overgang van de basisschool naar de middelbare school. Kinderen krijgen de tijd en de ruimte om passend middelbaar onderwijs te vinden. De overgang begint bij groep 7 en gaat door tot in de eerste twee tot drie jaar van de middelbare school. Het advies van de basisschool sluit aan bij de potentie van kinderen en maakt het mogelijk om groei en ontwikkeling van leerlingen in het voortgezet onderwijs te bevorderen en kansen te geven. Begeleiding is er voor alle kinderen waarbij in het bijzonder aandacht is voor kinderen die vanwege hun thuissituatie minder meekrijgen.

Lees hier meer over in het Masterplan op pagina 41

Ik wil meer politie en minder wapens voor de veiligheid
Met het Masterplan gaan we voor integrale samenwerking in de wijk. Daarmee willen we aanwezig en aanspreekbaar zijn voor de bewoners. Daarmee zorgen we voor directe interventiekracht en doen wat nodig is. We richten ons op veiligheidproblematiek, overlast, criminaliteit en onveiligheidsgevoelens.

Lees hier meer over in het Masterplan op pagina 33

Ik wil langere schooldagen en minder huiswerk
De basisschool van de toekomst is in Zuidoost een moderne en excellente school die een centrale plek in neemt voor alle kinderen en voor hun ouders. De school leidt kinderen op tot zelfbewuste Amsterdammers, ouders zijn hierin partners. De school biedt plek aan alle kinderen van 0-12 jaar. Er is een verlengde schooldag; kinderen krijgen meer uren om te leren en om zich te ontplooien en er is in iedere school een kinderopvang (met voorschool) aanwezig.

Lees hier meer over in het Masterplan op pagina 40

Ik wil dat mensen met een andere afkomst, die geen diploma hebben toch extra hulp krijgen om hun doelen te bereiken
Bij al onze doorbraken en de uitvoering ervan zijn de volgende punten altijd leidend:

  • We werken inclusief en houden rekening met (culturele) diversiteit.
  • We hebben speciale aandacht voor het bereiken en betrekken van mensen die te maken hebben met lvb problematiek en laag (of anders) geletterdheid. We kijken hoe effectief onze inspanningen specifiek voor deze doelgroep zijn.
  • We zijn te allen tijde alert op gevallen van en uitingen van uitsluiting, discriminatie en racisme. We durven en zullen daar op een verbindende manier het gesprek over te voeren. We hebben oog voor armoede en schulden en het voorkomen en verhelpen daarvan, we houden daar rekening mee bij al onze inspanningen.

Lees hier meer over in het Masterplan op pagina 29

Ik wil dat iedereen aan elkaar denkt
Inwoner zijn van Zuidoost betekent dat je in alle opzichten volwaardig, geaccepteerd en gerespecteerd burger bent van Amsterdam;

Lees hier meer over in het Masterplan op pagina 23

Bij al onze doorbraken en uitvoering ervan zijn de volgende punten altijd leidend:

  • We werken inclusief en houden rekening met (culturele) diversiteit.
  • We hebben speciale aandacht voor het bereiken en betrekken van mensen die te maken hebben met lvb problematiek en laag(of anders) geletterdheid. We kijken hoe effectief onze inspanningen specifiek voor deze doelgroep zijn
  • We zijn te allen tijde alert op gevallen van en uitingen van uitsluiting, discriminatie en racisme. We durven en zullen daar op een verbindende manier het gesprek over te voeren.

Zuidoost is een voorbeeld voor inclusief en divers samenleven. Met het Masterplan maken we van Zuidoost daarom een landelijke ‘opleidingsplek’ voor inclusief en divers samenleven, samen leren en samen beleven. We ontwikkelen samen met partners in Zuidoost een opleidingsprogramma waar velen hun voordeel mee kunnen doen en van kunnen leren.

Lees hier meer over in het Masterplan op pagina 29

Ik wil dat mensen meer communiceren en niet alleen aan henzelf denken
Met het Masterplan, committeren wij, beleidsmakers, uitvoerders, bewoners, werkgevers, ons aan een gezamenlijke weg voorwaarts, met oog en oor voor elkaars verhalen, op basis van gelijkwaardigheid. We geven en gunnen elkaar alle ruimte om open en eerlijk met elkaar de dialoog aan te gaan en vertrouwen (terug) op te bouwen.

Lees hier meer over in het Masterplan op pagina 30

We werken samen over de grenzen van organisaties en kokers heen. Aan dezelfde tafel werken we aan hetzelfde doel. We bespreken samen wat we doen, spreken samen af hoe we het willen doen en houden elkaar aan deze afspraken. We werken aan gerichte acties om wederzijds vertrouwen te (her)winnen. We zijn open en nemen elkaar mee in onze afwegingen, ook als we het niet eens zijn. Als het moeilijk wordt, houden we elkaar vast.

Lees hier meer over in het Masterplan op pagina 52

Ik wil dat mensen goed en respectvol met elkaar omgaan
Met het Masterplan maken we van Zuidoost een landelijke ‘opleidingsplek’ voor inclusief en divers samenleven, samen leren en samen beleven. We dragen dat actief uit. Zuidoost is aantrekkelijk, benaderbaar en vindbaar als een plek waar iedereen werkt aan het voorkomen en tegengaan van discriminatie en racisme. Op straat, op school, op de arbeidsmarkt, overal. We zijn een voorbeeld voor heel Nederland. We ontwikkelen samen met partners in Zuidoost een opleidingsprogramma waar velen hun voordeel mee kunnen doen.

Lees hier meer over in het Masterplan op pagina 29